Kakvoća mora

Ispitivanje kakvoće mora za kupanje na plažama hrvatskog Jadrana provodi se od 15. svibnja do 30. rujna, odnosno do završetka sezone kupanja

Uzorci mora uzimaju se na plažama svakih 15 dana i to na više od 900 točaka ispitivanja, deset puta u sezoni, koje prije početka sezone kupanja određuju predstavnička tijela sedam priobalnih županija.

Prema podacima za razdoblje od 2011. do 2014. godine kakvoća mora za kupanje na hrvatskim plažama je bila izvrsna i dobra na 98 posto točaka ispitivanja. Time je kakvoća mora u Hrvatskoj u samom europskom vrhu, uz Cipar i Maltu.
 

Ocjene kakvoće mora za kupanje

Ocjene i ostale brojne popratne informacije poput temperature zraka i mora, slanosti, smjera vjetra, infrastrukturne, rekreacijske i ugostiteljske opremljenosti plaže, možete pronaći na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Kakvoća mora u Republici Hrvatskoj.

Rezultati ispitivanja mora na pojedinoj točki ispitivanja prikazuju se pojedinačnom, godišnjom i konačnom ocjenom kakvoće različitim simbolima.

Pojedinačna ocjena označava se obojenim krugom i prikazuje se svakih 15 dana u sezoni. Godišnja ocjena se određuje na kraju svake sezone ispitivanja (kupanja) i označava se obojenim trokutom. Konačna ocjena se određuje na kraju svake sezone ispitivanja na temelju rezultata kakvoće mora u protekloj i tri prethodne sezone ispitivanja, odnosno na temelju skupa podataka koji sadrži oko 40 rezultata po točki ispitivanja, a označava se obojenim kvadratom. Svaki od simbola ima određenu boju koja odgovara pripadajućoj ocjeni:
  • Plavo - izvrsno
  • Zeleno - dobro
  • Žuto - zadovoljavajuće
  • Crveno - nezadovoljavajuće.