Inspekcija zaštite prirode

Informirajte se što učiniti ako sumnjate na loše postupanje s prirodom, zaštićenim biljkama ili životinjama

Inspekcija zaštite prirode obavlja nadzor nad primjenom zakonske regulative iz područja zaštite prirode, s osobitim naglaskom na provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode i drugih akata izdanih temeljem Zakona o zaštiti prirode, provođenje planova gospodarenja prirodnim dobrima, planova upravljanja i programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode, te radnji koje mogu prouzročiti promjene i oštećenja prirode.

Inspekcija zaštite prirode nadzire:
  • prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama kao i postupanje sa strogo zaštićenim vrstama
  • uzgoj i držanje zaštićenih vrsta i njihovo sakupljanje iz prirode
  • uvođenje stranih vrsta
  • ponovno uvođenje zavičajnih divljih vrsta u prirodu
  • provođenje istraživanja zaštićenih prirodnih vrijednosti i speleoloških objekata
  • slučajeve namjernog uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš
  • ostale zahvate i aktivnosti na ukupnoj prirodnoj sastojini.


Dodatne informacije:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike