Europski tjedan sporta

Želite li se baviti tjelesnom aktivnošću tijekom cijele godine uključite se u projekt #BeActive

Zdravlje, dobre prehrambene navike i tjelesna aktivnost glavni su pokretači svih građana za ostvarivanje što bolje kvalitete života. Sve to objedinjuje se u projektu Europski tjedan sporta koji svake godine provodi Središnji državni ured za šport na inicijativu Europske komisije.

Tijekom cijelog posljednjeg tjedna u rujnu provodi se veliki broj športsko-edukativnih aktivnosti s namjerom da se građane svih dobnih skupina i tjelesnih mogućnosti potakne na aktivniji i zdraviji život. No, osim tih aktivnosti, koristeći moto #BeActive s namjerom da se građani tjelesnom aktivnošću bave kroz cijelu godinu, tokom cijelog trajanja projekta oni se aktivno pozivaju na uključivanje.


Inicijativu Europskog tjedna sporta pokrenula je Europska komisija kao odgovor na loše statistike o tjelesnoj aktivnosti građana Europske unije, u kojima su Hrvati, na žalost, pri dnu ljestvice.

Sve podatke o tome kako se uključiti u ovogodišnji projekt Europskog tjedna sporta možete pronaći na web stranici.