Sport i rekreacija

Rekreacijski i sportski ribolov na moru

Za sportski i rekreacijski ribolov na moru potrebna vam je dozvola, a nju možete kupiti i elektroničkim putem

Rekreacijski i sportski ribolov na slatkim vodama

Godišnje i dnevne dozvole za ribolov na slatkim vodama kupujete od ovlaštenika ribolovnog prava

Ronjenje

Ronjenje u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske moguće je obavljati u svrhu razonode i sporta

Ronjenje na kulturnim dobrima

Za ronjenje na kulturnim dobrima potrebno je ishoditi dopuštenje Ministarstva kulture odnosno nadležnog konzervatorskog odjela

Nautički turizam

Ako ste zainteresirani za nautički turizam informirajte se o pristaništima, naplatama pristojbi i redu na sidrištima

Europska oružna propusnica

Za sudjelovanje u lovu ili sportskim natjecanjima u zemljama Europske unije uz oružni list trebate imati i Europsku oružnu propusnicu 

Orijentacija u prostoru

Pri planiranju putovanja ili sportskih aktivnosti mogu vam pomoći karte s Geoportala