Privremeni uvoz i izvoz

Za vrijeme boravka u nekoj članici EU-a privremeno možete iznositi i unositi predmete za osobnu uporabu bez ikakvih uvoznih davanja

Strani državljani, kao i hrvatski državljani s uobičajenim boravištem u trećim državama, mogu uz potpuno oslobođenje od uvoznih davanja privremeno unositi razne predmete radi njihova korištenja za osobne potrebe, kao i potrebe članova obitelji za vrijeme boravka u zemlji članici Europske unije (EU). Kod privremenog unosa postoji obveza ponovnog iznošenja tih predmeta.
 
Na isti način i osobe s prebivalištem u EU mogu privremeno iznositi predmete koji su im potrebni za vrijeme boravka u trećim državama.


Osobni predmeti 

Osobni predmeti putnika obuhvaćaju sve predmete, nove ili rabljene, što ih putnik s razlogom može trebati radi osobne uporabe za vrijeme putovanja, uzimajući u obzir sve okolnosti putovanja. Isključena je međutim sva roba koja se uvozi u komercijalne svrhe.

Osobnim predmetima smatraju se primjerice video kamere, prijenosni TV aparati i audio uređaji, foto aparati, prijenosna računala, oprema za kampiranje, jedrenje, ronjenje, skijanje, klizanje, planinarenje, kamp kućice, plovila za razonodu, prijenosni medicinski uređaji s priborom (ako su putniku neophodni) i slično.
 

Usmena prijava cariniku

Unos ove robe obavlja se bez posebnih carinskih formalnosti usmenim deklariranjem na graničnom prijelazu. Ponovno iznošenje navedenih predmeta obavlja se na isti način.
 

Privremeni uvoz prijevoznog sredstva

Privremeni uvoz prijevoznog sredstva (osobni automobil, motocikl, plovilo, letjelica) redovno registriranog u trećoj zemlji za privatnu uporabu odobrava se sukladno Aneksu C Konvencije o privremenom uvozu.

Pravo na uvoz imaju osobe s uobičajenim prebivalištem na teritoriju treće države, dakle i domaće osobe koje uobičajeno prebivaju u trećoj državi zbog osobnih ili profesionalnih razloga, odnosno imaju uobičajeno mjesto stanovanja u inozemstvu, što dokazuju radnom dozvolom ili dozvolom boravka u trećoj državi.