Privremeni uvoz i izvoz

Putnici iz trećih zemalja prilikom ulaska u EU privremeno mogu iznositi i unositi predmete za osobnu uporabu uz oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja

Putnici iz trećih zemalja koji ulaze na područje EU, mogu uz potpuno oslobođenje od uvoznih davanja privremeno unositi razne predmete radi njihova korištenja za osobne potrebe, kao i potrebe članova obitelji za vrijeme boravka u zemlji članici Europske unije (EU). Kod privremenog unosa postoji obveza ponovnog iznošenja tih predmeta.
 
Na isti način putnici koji napuštaju područje EU na kojem imaju uobičajeno boravište mogu privremeno iznositi predmete koji su im potrebni za vrijeme boravka u trećim državama.

Osobni predmeti 

Osobni predmeti putnika obuhvaćaju sve predmete, nove ili rabljene, što ih putnik s razlogom može trebati radi osobne uporabe za vrijeme putovanja, uzimajući u obzir sve okolnosti putovanja. Isključena je međutim sva roba koja se uvozi u komercijalne svrhe.

Osobnim predmetima za osobnu uporabu putnika ili članova njegove obitelji smatraju se osobne stvari, opravdano potrebne za putovanje i izbivanje izvan mjesta stalnoga boravišta i predmeti za sportske aktivnosti, u razumnoj količini. Primjerice, radi se o predmetima kao što su obuća, odjeća, higijenske potrepštine, prijenosni elektronički uređaji (računalo, mobitel, ostali audio i video uređaji, itd. ), oprema za kampiranje, jedrenje, ronjenje, skijanje, klizanje, planinarenje, kamp kućice, plovila za razonodu, prijenosni medicinski uređaji s priborom (ako su putniku neophodni) i slično.
 

Usmena prijava carinskom službeniku

Unos ove robe obavlja se bez posebnih carinskih formalnosti usmenim deklariranjem robe na graničnom prijelazu. Ponovno iznošenje navedenih predmeta obavlja se na isti način.
 

Privremeni uvoz prijevoznog sredstva

Privremeni uvoz prijevoznog sredstva (osobni automobil, motocikl, plovilo, letjelica) redovito registriranog u trećoj zemlji za privatnu uporabu odobrava se sukladno odredbama carinskog zakonodavstva pri čemu pravo na odobravanje potpunog oslobođenja od uvoznih davanja imaju osobe s uobičajenim boravištem izvan carinskog područja Unije.

Pod određenim uvjetima pravo na privremeni uvoz za prijevozna sredstva uz potpuno oslobođenje od uvoznih davanja imaju i fizičke osobe koje imaju uobičajeno boravište na carinskom području Unije (npr. za prijevozna sredstva unajmljena u svrhu da bi se fizičke osobe vratile u svoje mjesto boravišta na području EU ili da bi napustile područje EU ili za prijevozna sredstva koja se upotrebljavaju u komercijalne ili privatne svrhe pod uvjetom da su zaposleni kod vlasnika, iznajmljivača ili zakupnika prijevoznog sredstva koji ima poslovni nastan izvan carinskog područja).