Boravišna pristojba

Provjerite morate li tijekom boravka u turističkom gradu ili općini platiti boravišnu pristojbu ili ste oslobođeni te obveze

Obveza plaćanja boravišne pristojbe propisana je Zakonom o boravišnoj pristojbi koji uređuje i način utvrđivanja visine boravišne pristojbe.

Boravišnu pristojbu plaćaju:
 • osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
 • osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu (obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu)
 • vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt u smislu Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu u razdoblju glavne sezone; (razdoblja glavne sezone, predsezone, posezone i izvan sezone propisana su Pravilnikom o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima)
 • vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe
 • putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising).
 

Oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:
 • djeca do 12 godina starosti
 • osobe s invaliditetom od 70 posto i većim i jedan pratitelj
 • članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada
 • vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući
 • sezonski radnici
 • sudionici školskih paket aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove
 • osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi
 • studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju
 • putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci. 


Članovi uže obitelji

U članove uže obitelji ubrajaju se:
 • bračni drug
 • srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi
 • braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi
 • braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi
 • posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi
 • pastorčad, maćeha i očuh.


Umanjena boravišna pristojba

Boravišnu pristojbu umanjenu za 50 posto plaćaju:
 • osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti
 • osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Pravo na neplaćanje boravišne pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe dokazuje se odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.


Dodatne informacije: 

Zakon o boravišnoj pristojbi

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu

Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima