Izbori

Svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske, a i državljanin Europske unije koji ima prebivalište, boravište i/ili se trenutno zatekao u RH ima biračko pravo

Na neposrednim izborima punoljetni hrvatski državljani biraju zastupnike u Hrvatski sabor i predsjednika Republike na državnoj razini, a na lokalnoj razini općinske načelnike, gradonačelnike i župane te predstavnička tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ulaskom u Europsku uniju hrvatski državljani biraju i svoje predstavnike u Europskom parlamentu.

Opće i jednako biračko pravo u Hrvatskoj imaju hrvatski državljani stariji od 18 godina. Glasovati se može samo jednom i nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

Ustavom je zajamčena potpuna tajnost glasovanja.


Održavanje izbora

Na državnoj razini se svake četiri godine održavaju izbori za zastupnike u Hrvatski sabor, a svakih pet godina izbori za predsjednika Republike Hrvatske.

Na lokalnoj razini svake četiri godine istovremeno se provode redoviti izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba.

Pripadnici nacionalnih manjina biraju i Vijeća nacionalnih manjina.

Ulaskom u Europsku uniju hrvatski državljani biraju i svoje predstavnike u Europskom parlamentu.


Biračko pravo na lokalnim izborima u drugoj državi članici

Također, hrvatski državljani imaju biračko pravo i na lokalnim izborima u drugoj državi članici, sukladno propisima te države članice kao što i državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj imaju pravo birati članove predstavničkog tijela te jedinice i kandidirati se za člana predstavničkog tijela te jedinice .

Više informacija o izborima možete pročitati na stranicama Ministarstva uprave 

Izbori.
 

Registar birača

U Registar birača upisani su svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina.

No, treba razlikovati Popis birača od Registra birača. Popis birača je dio Registra birača koji se sastavlja za svake izbore nakon zatvaranja registra (10 dana prije dana izbora), a u njega se upisuju birači s prebivalištem u RH koji imaju važeće osobne iskaznice, kao i birači bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji su se aktivno registrirali.

Svi hrvatski državljani mogu i online provjeriti svoje podatke na internetskim stranicama Ministarstva uprave 

Registar birača.

Na istoj stranici moguće je provjeriti koliko je birača prijavljeno na njihovoj adresi ili na bilo kojoj drugoj adresi u Republici Hrvatskoj.

Također, moguće je provjeriti i je li adresa u registru birača jednaka onoj u registru prostornih jedinica.
 

Glasovanje izvan mjesta prebivališta

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup aplikaciji e- Građani mogu prije održavanja izbora podnijeti elektroničkim putem zahtjev za privremeni upis, prethodnu i aktivnu registraciju, ako u vrijeme izbora neće biti u svom mjestu prebivališta i žele glasovati u nekom drugom mjestu u Republici Hrvatskoj odnosno inozemstvu.

Više o glasovanju u inozemstvu pročitajte u našem članku

Glasovanje u inozemstvu.
 

Dodatne informacije:

Državno izborno povjerenstvo

Ministarstvo uprave
 

Povezane e-usluge:

Registar birača
Registar birača - e-Privremeni upis