Što je korisnički pretinac i kako ga aktivirati?

Korisnički pretinac omogućava siguran i pouzdan način primitka poruka tijela državne i javne uprave. Dokumenti, isporučeni u korisnički pretinac, portala e-Građani jednako su pravovaljani kao i dokumenti pribavljeni preko šaltera i mogu se koristiti za sve upravno-pravne radnje s državnom i javnom upravom

Korisnički pretinac, jedna je od usluga na portalu e-Građani, koja omogućava primanje službenih poruka vezanih za javne usluge, postupke (odnosno njihov tijek) i statuse te njihov pregled, upravljanje i pohranu.

Pomoću korisničkog pretinca, na siguran i pouzdan način, možete primati obavijesti i informacije vezane za osobna zakonska prava i obveze.

Korisnici portala koji su se već prijavili na portal e-Građani, a još nisu aktivirali korisnički pretinac, mogu to učiniti u bilo kojem trenutku prijavom na uslugu Korisnički pretinac i prihvaćanjem općih uvjeta korištenja.
 
Korisnički pretinac dostupan je i kao aplikacija za mobilne uređaje na platformama Android te iOS.