Stambeno zbrinjavanje Hrvata u BiH

Saznajte koja vam je dokumentacija potrebna za stambeno zbrinjavanje u Bosni i Hercegovini

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu.
 

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje Hrvata u Bosni i Hercegovini podnosi se Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Zahtjev možete podnijeti na obrascima koji se nalaze na stranicama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
 

Potrebna dokumentacija

Osim navedenih obrazaca, dokumenti koje trebate priložiti su:
  • preslika važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave
  • dokaz o vlasništvu kuće i građevinske čestice
  • dokaz o oštećenju kuće
  • uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva
  • uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina
  • uvjerenje nadležnog općinskog suda da imate/nemate u vlasništvu nekretnine za razdoblje od 8. listopada 1991. godine do dana podnošenja zahtjeva
  • potvrda nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina za mjesta prebivališta od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva te za mjesta boravka u navedenom razdoblju.


Zahtjev se podnosi Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28, 10 000 Zagreb.