Promjena izabranoga doktora

Nakon proteka razdoblja od godine dana, osigurana osoba ima pravo promijeniti prethodno izabranog doktora, a unutar tog razdoblja promijeniti ga možete samo iz određenih razloga

Izabranog doktora (opće i dentalne medicine, ginekologa ili pedijatra) možete redovitim putem promijeniti nakon isteka godine dana od zadnjeg izbora.

Unutar tog roka pravo na promjenu doktora imate samo iz određenih razloga:
  • ako ste promijenili mjesto stanovanja
  • ako namjeravate izbivati dulje od tri mjeseca iz mjesta stanovanja 
  • ako je vaš izabrani doktor prestao s radom, promijenio sjedište ordinacije ili prestao biti ugovorni doktor Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)
  • ako vaš izabrani doktor u skrbi ima više osiguranih osoba od propisanog maksimuma
  • ako je između vas i izabranog doktora nastao poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuje daljnje liječenje.


Razlozi promjene

Razlog promjene trebate naznačiti u obrascu Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora koju možete preuzeti u ordinaciji svog doktora ili u našoj rubrici Dokumenti.

Ako ste kao razlog naveli poremećaj međusobnih odnosa, valjanost vašeg zahtjeva za promjenu izabranog doktora ispitat će posebno povjerenstvo. Članove povjerenstva u tom slučaju imenuje voditelj regionalnog ureda, odnosno područne službe HZZO-a u mjestu vašeg stanovanja.


Izbor doktora izvan mjesta prebivališta

Osigurana osoba može izabrati doktora u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite izvan mjesta prebivališta, međutim u takvim okolnostima osigurana osoba treba znati da u djelatnosti opće obiteljske medicine neće biti u mogućnosti ostvariti niz prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja kao npr. kućnu posjetu, primarnu laboratorijsku dijagnostiku osim hitnih pretraga, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu u kući te sanitetski prijevoz. Dakle, neovisno o mogućnosti izbora doktora izvan mjesta prebivališta, s obzirom na navedene razloge, preporuka je HZZO-a da osigurana osoba bira doktora najbližeg mjestu prebivališta.


Procedura promjene izabranog doktora

U skladu s člankom 6. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne  zdravstvene zaštite  ("Narodne novine", broj 147/14., 41/15. – isprava i, 129/17.) ovjera podataka iz Izjave o izboru/promjeni izabranog doktora provodi se u regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a nadležnima prema sjedištu ordinacije novoizabranog doktora koji je tiskanicu Izjave dostavio.
Potpisane Izjave HZZO-u je u obvezi dostaviti novoizabrani doktor radi ovjere i unosa podataka u evidencije HZZO-a, međutim u praksi ima situacija u kojima to obavljaju i same osigurane osobe.
Nakon provedene ovjere podatka o izboru, odnosno promjeni izabranog doktora, nadležna služba regionalnog ureda odnosno područne službe HZZO-a dostavlja jedan primjerak ovjerene tiskanice Izjave izabranom doktoru, a jedan primjerak dotadašnjem izabranom doktoru, odnosno zdravstvenoj ustanovi za izabranog doktora njezinog radnika.

Kada ovjeru podataka o izboru ili promjeni izabranog doktora nije moguće provesti, regionalni ured odnosno područna služba HZZO-a će o tome obavijestiti osiguranu osobu pisanim putem, navesti razloge zbog kojih ovjeru nije bilo moguće provesti te je uputiti o daljnjem postupanju.
Osigurana osoba koja izvrši izbor doktora ostvaruje zdravstvenu zaštitu pri novoizabranom doktoru od datuma ovjere podataka iz Izjave, a najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisivanja Izjave, a dotadašnji izabrani doktor nakon primitka Izjave obvezan je odmah, a najkasnije u roku od 3 dana, u skladu s odredbama Zakona o liječništvu i Zakona o dentalnoj medicini, predati novoizabranom doktoru svu zdravstvenu dokumentaciju osigurane osobe.