Program kadet - vojni pilot

Kadeti-vojni piloti su stipendisti Oružanih snaga na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, kojima su uz stipendiju, plaćeni i ostali troškovi studiranja

Kadet-vojni pilot je stipendist Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH), koji svoja prava i obveze ostvaruje ugovorom s Ministarstvom obrane (MORH) o školovanju, odnosno stipendiranju na prijediplomskom i diplomskom studiju Aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, sukladno natječaju koji raspisuje MORH jednom godišnje.

Školovanje kadeta

Školovanje kadeta-vojnog pilota na fakultetu odvija se prema istom programu kao i za ostale polaznike visokoškolskih institucija uz dodatak programa vojne obuke, odnosno dijela programa u kojem će kadeti izučavati nastavne sadržaje specifične za vojni poziv u vojnim kampovima te kroz nastavne module za OSRH.

Tijekom studiranja kadetima je osigurana stipendija, smještaj i prehrana, literatura, vojna odora i sportska oprema, naknada putnih troškova te ostali troškovi studiranja sukladno ugovoru koji su potpisali.

Prijava

Prijava kandidata mora sadržavati:

  • popunjeni obrazac prijave
  • presliku osobne iskaznice i rodnog lista
  • presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole ili uvjerenje o njezinom pohađanju
  • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak kod nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci

Uvjeti za prijam

Kandidat koji želi postati dio programa civilno-vojnog školovanja za kadeta-vojnog pilota mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

  • državljanstvo Republike Hrvatske
  • najviše navršenih 22 godine života do kraja kalendarske godine u kojoj se objavljuje natječaj
  • u procesu prijave za polaganje ispita državne mature, na stranici www.postani-student.hr na listu prioriteta potrebno je odabrati Fakultet prometnih znanosti (FPZ), smjer Aeronautika, modul – vojni pilot i prijaviti tražene predmete po kojima se formira rang-lista: matematika i hrvatski A razina, engleski jezik B razina na državnoj maturi.

Tijek aktivnosti od prijave do prijma u kadete OSRH

Kandidat za kadeta-vojnog pilota mora se prijaviti na oglas MORH-a raspisan u javnim glasilima (online/offline) ili putem web stranice: www.vojnipilot.hr.

Kandidati koji zadovolje uvjete natječaja pozivaju se na Selekcijski postupak koji se sastoji od predselekcije, specijalističkog liječničkog pregleda, provjera tjelesne sposobnosti te selekcijskog letenja (svi postupci su slijedno eliminirajući, tj. ukoliko kandidat ne zadovolji pojedini postupak ne šalje se na slijedeći i za njega selekcijski postupak završava).

Kandidati prvo idu na predselekciju koja se sastoji od psihologijskog testiranja. Kandidati koji prođu predseleciju upućuju se na specijalistički liječnički pregled u Zavod za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu. Oni koji zadovolje na liječničkim pregledima pozivaju se na selekcijsko letenje u Zadar (putem područnog odsjeka za poslove obrane).

Po dolasku na selekcijsko letenje kandidate prvo čeka provjera tjelesne sposobnosti, te oni koji zadovolje provjere potpisuju ugovor o selekcijskom letenju s MORH-om.

Potom slijedi samo selekcijsko letenje u trajanju od oko 5 tjedana koje se provodi na zrakoplovu ZLIN-242L.

Kandidati koji zadovolje na selekcijskom letenju stječu uvjete za upis na Fakultet prometnih znanosti u drugom (rujanskom) upisnom roku.

Prije početka akademske godine kandidati prolaze još pripremni kamp koji se provodi na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu (početkom rujna, nije eliminirajući) u čijem sklopu kadeti polažu svečenu prisegu i potpisuju ugovor o školovanju s MORH-om te postaju kadeti-vojni piloti.

Školovanje kadeta-vojnih pilota traje pet godina, a obuhvaća studiranje na prijediplomskom i diplomskom studiju smjer Aeronautika – vojni pilot, na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Prijediplomski studij (3 godine/6 semestara) se sastoji od opće i zrakoplovne teorije kroz prvih pet semestara koju kadeti-vojni piloti slušaju u Zagrebu, osnovnog pilotskog kampa i osnovne letačke obuke (avion) u šestom semestru koju provode u Zadru.

Diplomski studij (2 godine/4 semestra) sastoji se od teorijskih predmeta, napredne letačke obuke na tipu (avion/helikopter), naprednog pilotskog kampa, Temeljne časničke izobrazbe, a sve se to provodi u Zadru.

Po završetku školovanja kadet dobiva titulu magistra Aeronautike s osnovnim zanimanjem vojni pilot (aviona/helikoptera).
 

Profesionalni razvoj

U okviru profesionalnog razvoja časnik/vojni pilot se kroz specijalističke tečajeve razvija u struci, a kroz slijedno rastuće izobrazbe vojno, te na taj način stječe uvjete za postavljenja na višu zapovjednu dužnost i promicanje u viši čin.

Detaljne informacije o programu Kadet-vojni pilot možete dobiti na web stranici: www.vojnipilot.hr, ili putem službenog maila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva infohrz@morh.hr ili u Središnjici za upravljanje osobljem na tel. 01/3784-636 i e-mail: prijam_dvs@morh.hr te u područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane prema mjestu prebivališta.