Profil poreznog obveznika – uvidi

Moj JOPPD: Uvid u IP1/ IP2 i Uvid u IP3

Moj JOPPD

-uvid u ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima iskazanim u JOPPD obrascu

  • Uvid u IP1/ IP2 - uvid u podatke o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu koji ulaze u godišnji obračun

  • Uvid u IP3 -  uvid u podatke o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu koji ne ulaze u godišnji obračun

Porezna knjigovodstvena kartica (PKK)

  • Plaćanje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja putem barkoda - mogućnost generiranja bar koda s podacima za plaćanje za sve vrste prihoda.

Porezna kartica - uvid u podatke Obrasca PK

-sadrži podatke o osobnom odbitku (neoporezivom dijelu dohotka), pripadnosti općini/gradu i ostale bitne podatke radnika, umirovljenika odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada

Korisnički pretinac

-uvid u sve poruke Porezne uprave namijenjene poreznom obvezniku

Informacije o poreznom obvezniku

-osnovni podaci iz Registra poreznih obveznika (RPO)

Obveze

-uvid u evidenciju trenutno važećih obveza prema Poreznoj upravi

Ovlaštenici

-uvid u ovlaštenja (punomoći ili zastupstva) poreznog obveznika