Prodaja stanova u vlasništvu Republike Hrvatske

Predmet prodaje po ovom programu su stanovi u vlasništvu, odnosno suvlasništvu RH koje koriste najmoprimci i članovi uže obitelji najmoprimaca

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi prodaju stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 144/13)
 
Predmet prodaje po ovom programu su stanovi u vlasništvu, odnosno suvlasništvu Republike Hrvatske koje, na temelju ugovora o najmu ili drugih akata, koriste najmoprimci i članovi uže obitelji najmoprimaca.
 
Pored uvjeta i kriterija za otkup stanova propisanih predmetnom Odlukom, dodatni uvjet postupka otkupa stanova je i hrvatsko državljanstvo podnositelja zahtjeva ili državljanstvo zemalja članica Europske unije. Podnositelji zahtjeva koji ne udovoljavaju naprijed navedenom uvjetu, za nastavak postupka otkupa trebaju ishoditi suglasnost ministra pravosuđa.

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Za korisnike stanova izvan područja posebne državne skrbi kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a za koje još nije s najmoprimcima zaključen ugovor o najmu stana, rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iznosi godinu dana od dana sklapanja ugovora o najmu.

Također, za stanove za koje se naknadno utvrdi da su vlasništvo Republike Hrvatske nakon proteka roka od 30. lipnja 2014. godine, korisnici su dužni u roku godinu dana od datuma utvrđivanja vlasništva Republike Hrvatske, na temelju prethodno dostavljene obavijesti o mogućnosti kupnje od strane državnog tijela iz točke I. predmetne Odluke, zahtjev podnijeti izravno Ministarstvu državne imovine.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva za otkup stanova i ostale informacije i obavijesti o uvjetima i procedurama provedbe programa mogu se dobiti u sjedištima Područnih službi. Podatke o adresama, brojevima telefona i telefaksa možete pronaći na stranici Kontakti Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje:
  • Vukovar (sjedište u Vukovaru, ispostave Osijek i Slavonski Brod, samostalni izvršitelji u Požegi i Bjelovaru)
  • Petrinja (sjedište u Petrinji, samostalni izvršitelji u Zagrebu i Plaškom)
  • Knin (sjedište u Kninu, samostalni izvršitelj u Gospiću)
  • Zadar (sjedište u Zadru, samostalni izvršitelj u Gračacu).

Kontakti:

Uredovni dani za prijam stranaka u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje su ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, na adresi Savska cesta 28, Zagreb. Informacije strankama telefonom su ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 12 sati na telefonski broj: 01/6172 516 ili upitima preko e-maila: sduosz@sduosz.hr.

Informativni izračun cijene stana

Na stranicama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje možete dobiti na uvid obrasce izračuna cijene stana za jednokratnu i obročnu otplatu, koji vam mogu poslužiti kao orijentacijski ili informativni okvir, a cijena otkupa stana ovisno o modelu otplate čini dio ugovora o kupnji stana
        
Obrazac izračuna cijene stana za jednokratnu i obročnu otplatu.