Pravo na osobnu invalidninu

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se u postotku od osnovice koji iznosi 350 %  232.26 EUR (1.750,00 kuna)

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta - oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se u postotku od osnovice koji iznosi 350 % 232,26 EUR (1.750,00 kuna).

Pravo na osobnu invalidninu ne priznaje se:
  • osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
  • osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje prema drugim propisima
  • osobi koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema Zakonu o socijalnoj skrbi ili drugim propisima.

Ostvarivanje prava 

Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev do 31. prosinca 2022. nadležnom centru za socijalnu skrb a od 1. siječnja 2023. Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Osobu se upućuje na vještačenje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog zavoda za socijalni rad prema prebivalištu korisnika. Pravo se priznaje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Mirovanje prava na osobnu invalidninu 

Korisniku prava na osobnu invalidninu koji boravi u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci pravo na osobnu invalidninu miruje.
Rješenje o mirovanju prava na osobnu invalidninu obustavlja se isplata osobne invalidnine.
Rješenjem o prestanku mirovanja prava na osobnu invalidninu odlučuje se i o nastavku isplate osobne invalidnine koja počinje s danom prestanka okolnosti za mirovanje prava.