Prava žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu

Saznajte koja prava imate kao žrtva seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu i kako ih ostvariti

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu stupio je na snagu 18. lipnja 2015. godine.


Prava žrtava seksualnog nasilja

Žrtve seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu imaju pravo na:
 
 • novčanu naknadu
 • psihosocijalnu pomoć
 • pravnu pomoć
 • zdravstvenu pomoć
 • medicinsku rehabilitaciju
 • liječnički sistematski pregled
 • obvezno i dopunsko zdravstveno osiguranje
 • smještaj u ustanovi za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji
 • naknadu troška prijevoza radi ostvarivanja prava.


Osnovni uvjeti za ostvarivanje statusa i prava žrtve seksualnog nasilja

Da bi osoba stekla status žrtve seksualnog nasilja i ostvarila svoja prava, potrebno je:
 
 • da ima državljanstvo RH ili države članice EU
 • da je u vrijeme seksualnog nasilja imala prebivalište/boravište u RH.


Ostvarivanje statusa žrtve seksualnog nasilja i prava na novčanu naknadu

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva (Obrazac Z) Ministarstvu hrvatskih branitelja poštom/osobno na adresu:
Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb.

Nema roka za podnošenje zahtjeva, a uz zahtjev je potrebno dostaviti:
 
 • kopiju osobne iskaznice ili putovnice
 • dokaz o boravištu u Republici Hrvatskoj u vrijeme počinjenja seksualnog nasilja ako osoba u to vrijeme nije imala prijavljeno prebivalište/boravište
 • medicinsku i/ili drugu dokumentaciju kojom raspolaže
 • dokaz o državljanstvu države članice EU (ako nema državljanstvo Republike Hrvatske).


Gdje i kako ostvariti ostala prava

Ostvaruju se na temelju prethodnog rješenja o statusu žrtve seksualnog nasilja:
 
 • psihosocijalna pomoć - u centrima za psihosocijalnu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja (PSP centar)
 • pravna pomoć - u PSP centrima i područnim jedinicama Ministarstva hrvatskih branitelja, uredima državne uprave i ovlaštenim udrugama
 • zdravstvena pomoć - u Nacionalnom centru za psihotraumu (Klinika za psihijatriju KBC Zagreb) i regionalnim centrima (KBC Zagreb-Rebro, Osijek, Rijeka, Split)
 • zdravstveno osiguranje - u bilo kojem područnom uredu HZZO (neovisno o mjestu prebivališta) ili putem Ministarstva hrvatskih branitelja
 • medicinska rehabilitacija - podnošenjem zahtjeva svom izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite (Obrazac MR).


Sudjelovanje u postupku

Osoba daje izjavu u postupku, a kod postojanja izravnih (formalnih) dokaza o seksualnom nasilju (presuda, iskaz pred nadležnim tijelima, itd.) osoba se ne mora saslušati.
 
Izjavu uzima član Povjerenstva (psiholog), a moguće je prisustvovanje osobe od povjerenja stranke - pratitelj.
 
Postupak se vodi uz načelo tajnosti podataka, osiguranja privatnosti i obazrivosti.