Prava civilnih i vojnih invalida rata i članova njihovih obitelji

Posebna zakonska zaštita za civilne i vojne invalide iz Drugoga svjetskog rata, civilne invalide iz Domovinskog rata, mirnodopske invalide rata i članove njihovih obitelji obuhvaća posebna prava te dodatna prava i prednosti

Zaštita za civilne i vojne invalide iz Drugoga svjetskog rata, civilne invalide iz Domovinskog rata, mirnodopske invalide rata i članove njihovih obitelji ostvaruje se kroz sljedeća prava:
 • osobnu invalidninu
 • dodatak za njegu i pomoć druge osobe
 • ortopedski dodatak
 • obiteljsku invalidninu
 • dodatak za pripomoć u kući.
Za ostvarenje tih prava zahtjev se podnosi nadležnom tijelu u jedinici područne samouprave, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba, a o žalbi odlučuje Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Staž u dvostrukom trajanju

Vrijeme koje je provedeno u ratnim postrojbama za vrijeme Drugog svjetskog rata utvrđuje se kao staž u dvostrukom trajanju, kao i vrijeme provedeno u zatočeništvu, može se upisati kao staž u dvostrukom trajanju. 
 
Za ostvarenje tog prava nadležan je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Dodatna prava i prednosti

Ostala prava i prednosti uključuju:
 • posebni dodatak
 • pravo na besplatne udžbenike i stipendije
 • prednost pri smještaju u učeničke, odnosno studentske domove
 • profesionalna rehabilitacija
 • prednost pri zapošljavanju
 • prednost pri smještaju u domove socijalne skrbi
 • oslobađanje plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta
 • pravo na troškove prijevoza i pogreba.