Potpore projektima otočnih udruga

Udruge registrirane na hrvatskim otocima svoje projekte mogu (su)financirati potporama iz državnog proračuna

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodjeljuje godišnje potpore otočnim udrugama za projekte koji donose nove ideje, modele razvoja i načine rješavanja postojećih problema vezanih za održivi razvoj hrvatskih otoka

Svaka udruga koja je registrirana na hrvatskim otocima, a čija je djelatnost od općeg dobra, može prijaviti jedan projekt iz područja razvoja civilnog društva, kulture i umjetnosti, znanosti, obrazovanje i sporta te ostalih područja vezanih za podizanje kvalitete života u lokalnoj zajednici.
 

Uvjeti za potporu

Razmatraju se prijedlozi udruga koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:
 • udruga je registrirana, odnosno ima sjedište i djeluje na području hrvatskih otoka najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Natječaja
 • ​vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • djelovanje udruge je u službi općeg dobra u skladu s općim vrijednostima utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske
 • udruga djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem što je razvidno u Statutu udruge
 • udruga ima ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog projekta
 • udruga ima aktivno tijelo upravljanja (skupština/sabor, upravni odbor) koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu
 • projekt koji udruga prijavljuje je osmišljen tako da zadovoljava opće potrebe i služi općem dobru, a ne isključivo strukovnim potrebama svojih članova/članica.
 

Prioriteti u financiranju

Prioritet u dobivanju financijske potpore imaju udruge koje:
 • uključuju korisnike u razvoj i praćenje projekata
 • neposredno rade s korisnicima
 • razvijaju solidarnost i suradnju s drugim udrugama i ostalim partnerima (državnim upravnim organizacijama i/ili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se projekt provodi, drugim stručnim institucijama i donatorima)
 • svojim projektom zadovoljavaju više potreba u zajednici
 • u svoj rad uključuju volontere
 • dokumentiraju sufinanciranje prijavljenog projekta od strane lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave prilikom prijave projekta
 • prijave projekt koji je usklađen s nacionalnom strategijom/programom u području njenog djelovanja.


Natječaj za prijavu projekata

Natječaj za prijavu projekata objavljuje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a natječaj i obrasce možete pronaći na njihovim stranicama 

Potpore otočnim udrugama.