Portal MJERE - očuvanje gospodarske aktivnosti i likvidnosti

Digitalna platforma Mjere očuvanja gospodarske aktivnosti i likvidnosti putem koje je gospodarskim subjektima omogućeno elektroničko podnošenje prijave na mjere: krediti za likvidnost i radni kapital, odgoda plaćanja kredita, reprogram kredita. Putem platforme omogućuje se prikupljanje podataka nužnih za odluku o odobrenju mjere te izvještajni sustav za praćenje realizacije mjera