Otpadna vozila i gume

Otpadno vozilo predajte ovlaštenom skupljaču, a stare gume bez naknade možete ostaviti kod servisera ili ih predati ovlaštenom skupljaču

Otpadnim vozilom smatra se motorno vozilo za prijevoz putnika koje osim vozačkog sjedala ima još najviše osam sjedala, motorno vozilo za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3,5 tona te motorno vozila na tri kotača osim motornih tricikala (vozila kategorije L5).

Otpadno vozilo možete predati ovlaštenom skupljaču koji će vam prilikom preuzimanja isplatiti jednu kunu po kilogramu vozila. Skupljaču morate predati otpadno vozilo u cijelosti, što znači da ima sve osnovne dijelove (motor, mjenjač, kotače s gumama, akumulator, stakla i sl.) te presliku prometne dozvole vozila.

Ako vozilo nije u voznom stanju, možete nazvati ovlaštenog skupljača da odveze vaše vozilo do privremenog skladišta. U tom slučaju, također vam pripada naknada od jedne kune po kilogramu vozila.

Popis ovlaštenih skupljača otpadnih vozila možete pronaći na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Popis ovlaštenih skupljača otpadnih vozila.

Otpadne gume

Posjednik otpadnih guma obvezan je otpadne gume odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada te ih u Republici Hrvatskoj odvojeno predati sakupljaču, osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem ili serviseru prilikom zamjene gume.

Otpadne automobilske gume možete ostaviti kod vulkanizera bez naknade. Gume koje imate kod kuće možete odložiti u reciklažno dvorište ili dopremiti ovlaštenom sakupljaču otpadnih guma koji ih je dužan preuzeti bez naknade.

Sakupljač je obvezan po pozivu posjednika koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik otpadne gume preuzeti u roku od 20 dana od dana poziva tog posjednika.

Popis ovlaštenih skupljača otpadnih guma možete pronaći na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Popis ovlaštenih skupljača otpadnih guma.