Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe

Organizirane dnevne aktivnosti namijenjene su starijim osobama koje žele zadovoljiti svoje potrebe za druženjem i aktivnim provođenjem slobodnog vremena i na taj način produžiti svoje ostajanje u vlastitom domu i izbjeći neugodni osjećaj usamljenosti 

Poznato je da je jedan od značajnijih razloga za odlazak starije osobe u institucionalni oblik skrbi upravo usamljenost.
Organizirane dnevne aktivnosti provode se projektno i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku svake godine objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici. Projekti se financiraju iz raspoloživih sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću namijenjenih djelatnosti socijalne skrbi.

Korisnici 

U organizirane dnevne aktivnosti može se uključiti svaka starija osoba s područja na kojemu se projekt provodi, a koja želi zadovoljiti svoju potrebu za druženjem i aktivnim provođenjem slobodnog vremena. Uključivanje u aktivnosti projekta je potpuno besplatna za stariju osobu.

Usluga prijevoza za starije osobe

Usluge prijevoza za starije osobe namijenjena je onim starijim osobama koje tu potrebu ne mogu zadovoljiti na drugi način. Osigurava se u područjima u kojima je javni prijevoz slabije razvijen ili nije primjeren za stariju osobu, pa je na taj način starijoj osobi onemogućen odlazak na njoj važna mjesta. Kako bi se starijim osobama osigurala veća samostalnost u izvršavanju obaveza i omogućio što dulji ostanak u njihovom domu bez narušavanja kvalitete života potrebno im je pružiti usluge koje nedostaju u njihovoj zajednici. Zadnjih nekoliko godina se iz raspoloživih sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću namijenjenih djelatnosti socijalne skrbi u sklopu Poziva za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina  financiraju projekti kojima je jedna od aktivnosti osiguravanje prijevoza za starije osobe.

Korisnici

Sve starije osobe s područja na kojemu se provodi projekt, a koje imaju potrebu za uslugom prijevoza za zadovoljavanje za stariju osobu važe potrebe kao što je odlazak k doktoru, na terapiju, posjeta članu obitelji u bolnici i sl., a nisu je u mogućnosti zadovoljiti na drugi način. Ova usluga je za stariju osobu potpuno besplatna.

Program „Zaželi“ - potpora i podrška te briga o starijim osobama

Program „Zaželi“ financira se sredstvima iz fondova EU, a provodi ga Ministarstvo rada i mirovinskog sustava s primarnom zadaćom zapošljavanja teže zapošljivih osoba prvenstveno žena na poslovima potpore i podrške te brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama u teže dostupnim područjima (ruralna područja i otoci). Program traje 30 mjeseci za koje se vrijeme starijoj osobi osigurava potrebna pomoć kako bi ostala živjeti u vlastitom domu uz očuvanu kvalitetu života. 

Korisnici

Sve starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju na području provedbe projekta, koje imaju potrebu za podrškom. Usluge iz programa „Zaželi“ su besplatne za krajnjeg korisnika.