Online tečajevi učenja hrvatskog jezika

Saznajte koji online tečaj odgovara vašim potrebama

Putem Javnog poziva za internetsko učenje hrvatskog jezika, koji jednom godišnje provodi Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, mogu se dobiti stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika na daljinu na Hrvatskom internetskom tečaju – HiT-1,  kojeg čine 24 nastavna sata s lektorom putem interneta, a podijeljeni su u 7 nastavnih cjelina unutar 12 tjedana.

Javnim pozivom, koji se jednom godišnje objavljuje na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, utvrđuju se uvjeti i kriteriji, potrebna dokumentacija, odabir i način procjene prijava te broj stipendija za jedan semestar u jednoj akademskoj godini.

Sva objašnjenja i upute navedeni su na hrvatskome, engleskome i španjolskome jeziku. Stipendija podmiruje troškove internetskog učenja hrvatskoga jezika Hrvatski internetski tečaj HiT-1 te se odobrava za početnu razinu hrvatskoga jezika.

Opširnije informacije o Javnom pozivu, postupku, uvjetima i kriterijima za dodjelu stipendije dostupni su na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske putem sljedećih poveznica:

Natječaji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Program učenja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika

Besplatni internetski tečaji hrvatskoga jezika A1 i A2 sastoje se od 80 jedinica u trajanju od 45 minuta. Sučelje, upute i podrška dostupni su na engleskome i španjolskome jeziku.
 
Poznavanje hrvatskoga jezika značajno će vam olakšati pronalaženje posla, upis djeteta u vrtić ili školu, studiranje, rješavanje vaših statusnih i drugih važnih pitanja pri povratku/useljenju odnosno u vašem svakodnevnom životu u Republici Hrvatskoj.
 
Dodatno se informirajte i o drugim programima učenja hrvatskog jezika, kao što je to Program učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj te svim programima i projektima namijenim Hrvatima izvan Republike Hrvatske koje provodi Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
 
Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik najstarija je i najveća ustanova na kojoj se poučava te znanstveno i stručno proučava i opisuje hrvatski kao ini jezik.

Zbog COVID-19 epidemije, svi programi Croaticum-a dostupni su i online. Više informacija na e-mail croaticum@ffzg.hr.