Odgoj i obrazovanje pripadnika romske nacionalne manjine

Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021.do 2027. godine te pripadajući Akcijski plan za 2021. i 2022. godinu dokumenti su koji sadrže mjere i aktivnosti za uključivanje pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav te pružanje potpore na svim razinama

Temeljem Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodilo je niz aktivnosti od predškolskog, osnovnoškolskog sustava do visokoškolskog sustava obrazovanja i obrazovanja odraslih. Evaluacija navedene Strategije pokazala je kako je u strateškom području obrazovanja postignut najveći napredak u domeni uključenosti romske djece i učenika u odgojno-obrazovni sustav te su sve aktivnosti obuhvaćene i novim Nacionalnim planom za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Također, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izradilo je Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine od 2021. do 2023. godine. Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 4. ožujka 2021. godine, donijela je Odluku o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021.-2023. godine. Cilj Programa je pružiti potporu uključivanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav na svim razinama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju. Isti je definiran na temelju iskustava u provedbi ranije spomenutih strateških dokumenata Vlade Republike Hrvatske te analize dostupnih podataka o pokazateljima uključenosti u obrazovni sustav te dostupnim podacima o obrazovnim postignućima pripadnika romske nacionalne manjine. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi sljedeće mjere/aktivnosti za postizanje definiranih ciljeva: sufinanciranje roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni predškolskog odgoja/vrtića, sufinanciranje programa predškole, osiguravanje učenja hrvatskoga jezika učenicima koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik, osiguravanje produženog boravka, škole u prirodi/izvanučioničke nastave, školskih ekskurzija, ljetnih škola osiguravanje srednjoškolskih i visokoškolskih stipendija za učenike i studente Rome, osiguravanje smještaja u učeničke i studentske domove te sufinanciranje opismenjavanja i osposobljavanja za odrasle Rome.
 
Sve informacije vezane uz postupke ostvarivanja pojedinih prava i osiguravanja navedenih programa možete dobiti u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Upravi za nacionalne manjine:

e-mail: nacionalne-manjine@mzo.hr , tel: 01/4594-488 i 01/4594-255.