Obavijesti

Filtrirajte obavijesti po datumu:
14.11.2022.

Kako ćete prepoznati potpuno integrirane usluge u novi portal e-Građani?

Usluge koje građani mogu koristiti u svoje osobno ime, u ime malodobnog djeteta i u ime poslovnog subjekta za kojeg imaju odgovarajuće ovlaštenje

10.11.2022.

E-dječja kartica Mudrica

e-Dječja kartica Mudrica broji više od 25 000 korisnika

09.11.2022.

e-Usluge MUP-a RH

Ne trebate čekati u redovima na šalterima, podnesite zahtjev i aktivirajte online!

27.10.2022.

e-Usluge HZMO-a

Dosadašnje usluge kao što su prava iz mirovinskog osiguranja, doplatak za djecu, nacionalna naknada, koje su bile pojedinačno objavljene na portalu e-Građani, sada su dostupne na ovoj novoj objedinjenoj usluzi

03.10.2022.

MUP i AKD pozivaju građane da aktiviraju osobnu iskaznicu i mobilnu aplikaciju Certilia

Uvođenjem digitalne osobne iskaznice smanjuje se administracija, pojednostavljuju brojne procedure te olakšava komunikacija i svakodnevni život građana

29.09.2022.

PCR testni punktovi i cijepni punktovi, u Gradu Zagrebu

PCR testiranja, rezultat testiranja u roku 24 sata

15.09.2022.

mPorezna dostupna i poslovnim subjektima

Objavljena je nova verzija mobilne aplikacije mPorezna koja omogućava upravljanje ovlaštenjima

15.09.2022.

Potvrda o statusu učenika dostupna je u e-Dnevniku

Od sada potvrdu o statusu učenika možete preuzeti iz aplikacije e-Dnevnik

29.08.2022.

Od danas je na portalu e-Građani dostupna nova usluga Moja e-Kultura

Usluga povećava dostupnost te štiti kulturnu baštinu sustavnom, standardiziranom i trajnom pohranom u digitalnom obliku

28.07.2022.

Radovi na usluzi e-Dnevnik

Sve dodatne informacije, kao i popis škola koje koriste sustav e-Dnevnik možete pronaći na CARNET-ovim stranicama o e-Dnevniku

19.07.2022.

Hrvatska turistička kartica

Platna kartica koju izdaje poslovna banka na zahtjev svake fizičke i pravne osobe

15.06.2022.

Aktiviraj eOI

Preuzmite programski paket eOI Middleware za svoj operativni sustav te ga instalirajte na računalo i umetnite osobnu iskaznicu u čitač pametnih kartica

1 2 3 4