Novosti o prebacivanju usluga na novi portal e-Građani

Pogledajte popis usluga koje su zaključno s danom 28. travnja 2021. potpuno prešle na novi portal e-Građani

Sve navedene usluge sada imaju jedinstvenu crvenu navigacijsku traku na kojoj, nakon prijave na portal e-Građani, vidite poveznicu na korisnički pretinac, korisnički profil, filter usluga, font za disleksiju itd.
Također, možete koristiti usluge i za svoje dijete.

U nastavku pogledajte popis usluga koje su se zaključno s danom 28. travnja 2021. potpuno integrirale na novi portal e-Građani i samim time proširile mogućnosti koje nude građanima. Sve dolje navedene usluge sada imaju jedinstvenu crvenu navigacijsku traku. Na taj način u svakom trenutku znate da ste na novom portalu e-Građana. Nakon prijave na portal e-Građani, klikom na PRIJAVA na crvenoj navigacijskoj traci, moći ćete vidjeti:
 • Poveznicu na Korisnički pretinac i broj pristiglih poruka (bez otvaranja pretinca)
 • Poveznicu Moj profil u kojem možete dodavati ili brisati grupe često korištenih prečica na usluge i tako izbjeći stalnu potragu za jednom te istom uslugom
 • Filter usluga
 • Odjava
 • Pravila pristupačnosti
  • Za slabovidne
  • Za disleksiju
  • Veličinu pisma
 • U desnom donjem kutu crvene navigacijske trake možete vidjeti svoje ime i prezime, a klikom na strelicu desno od imena otvara se dodatni prozor u kojem možete vidjeti vaš OIB i razina sigurnosti vjerodajnice, te promijeniti u čije ime djelujete.
 
 1. Ovo je lista usluga koje su integrirale novu navigacijsku traku te ih građani mogu koristiti u svoje osobno ime. Kako bi se mogle koristiti ove usluge potrebno je:
 • Prijaviti se na portal e-Građani informacije i usluge svojom osobnom vjerodajnicom preko PRIJAVA na crvenoj navigacijskoj traci
 • Zatim je potrebno izabrati jednu od dolje navedenih usluga iz Filtera usluga.
Rbr. Pružatelj usluge Naziv usluge
1. Državni zavod za intelektualno vlasništvo Prijava industrijskog vlasništva
2. Državni zavod za intelektualno vlasništvo Zastupanje i kolektivno ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva
3. Hrvatska komora inženjera elektrotehnike Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike
4. Hrvatska komora inženjera građevinarstva Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva
5. Hrvatska komora inženjera strojarstva Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera strojarstva
6. Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije
7. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje eHzmo - doplatak za djecu
8. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje E-zahtjev za privremenu invalidsku mirovinu
9. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje E-zahtjev za privremenu invalidsku mirovinu
10. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje E-zahtjev za obiteljsku mirovinu iza osiguranika
11. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje E-zahtjev za obiteljsku mirovinu iza korisnika mirovine
12. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje E-zahtjev za starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu
13. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje eHzmo-zahtjev za nacionalnu naknadu
14. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje eHzmo - doplatak za djecu
15. Ministarstvo pravosuđa i uprave Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
16. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine eObnova
17. Ministarstvo unutarnjih poslova e-Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole
18. REGOS - Središnji registar osiguranika Sustav elektroničkih usluga REGOS-a
 
 1. Ove usluge omogućavaju roditeljima da ih koriste u ime njihovog maloljetnog djeteta. Kako bi roditelji mogli koristiti ovu mogućnost potrebno je:
 • Prijaviti se na portal e-Građani informacije i usluge svojom osobnom vjerodajnicom preko PRIJAVA na crvenoj navigacijskoj traci
 • Zatim je potrebno izabrati jednu od dolje navedenih usluga iz Filtera usluga
 • Korisnik sada pritiskom na strelicu pored svog imena, u desnom donjem kutu crvene navigacijske trake, otvara prozorčić u kojem vidi Promjena subjekta
 • Klikom na Promjena subjekta usluga će ponuditi imena korisnikove maloljetne djece
 • Odabirom imena djeteta, korisnik ulazi u novi prozor usluge i vidi ime svog djeteta u desnom donjem kutu crvene navigacijske trake
 • Korisnik sad može početi koristi uslugu i ime svog djeteta.
Rbr. Pružatelj usluge Naziv usluge
1. Hrvatski zavod za javno zdravstvo Potvrde iz Registra osoba s invaliditetom
2. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Pregled izabranog liječnika
3. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Realizirani recepti
4. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje HZZO Otvorene narudžbe
5. Ministarstvo financija Moj OIB
6. Ministarstvo pravosuđa i uprave e-Matične knjige
7. Ministarstvo unutarnjih poslova e-Zahtjev za izdavanje putovnice
8. Ministarstvo unutarnjih poslova e-Usluge MUP-a
9. Ministarstvo unutarnjih poslova e-Prijava boravišta hrvatskih državljana
10. Ministarstvo zdravstva Portal zdravlja
11. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Korisnički pretinac
 
 1. Usluge u kojima građani mogu raditi u ime poslovnog subjekta kojem su vlasnik ili imaju odgovarajuće ovlaštenje. Kako bi građani mogli koristiti ove usluge potrebno je:
 • Prijaviti se na portal e-Građani informacije i usluge svojom osobnom ili poslovnom vjerodajnicom preko PRIJAVA na crvenoj navigacijskoj traci 
 • Zatim je potrebno izabrati jednu od dolje navedenih usluga iz Filtera usluga
 • Korisnik sada pritiskom na strelicu pored svog imena, u desnom donjem kutu crvene navigacijske trake, otvara prozorčić u kojem vidi Promjena subjekta
 • Klikom na Promjena subjekta usluga će ponuditi imena poslovnih subjekata koje korisnik smije zastupati
 • Odabirom poslovnog subjekta, korisnik ulazi u novi prozor usluge i vidi ime tog poslovnog subjekta u desnom donjem kutu crvene navigacijske trake
 • Korisnik sada može početi koristiti uslugu u ime tog poslovnog subjekta.
 
Rbr. Pružatelj usluge Naziv usluge
1. Ministarstvo financija Registar stvarnih vlasnika