Nova usluga Korisničkog pretinca „Porezni akti“

U postojećem Korisničkom pretincu sustava ePorezna dostupna je nova kategorija usluge „Porezni akti“ u koju će se od strane Porezne uprave dostavljati porezni akti

Svaki građanin koji je pristao na elektroničku dostavu akata može sva rješenja i akte koje šalje Porezna uprava zaprimati elektronički putem korisničkog pretinca u ePoreznoj.

Dostavom poreznog akta u korisnički pretinac ePorezne smatrat će se da je dostava obavljena danom zapisa na poslužitelju kada je korisnik/ovlaštenik preuzeo porezni akt. Ako se porezni akt ne preuzme u roku od sedam dana, smatrat će se da je dostava obavljena istekom roka od sedam dana od dana kada je porezni akt pristigao u korisnički pretinac. O svakoj izvršenoj dostavi poreznog akta korisnik /ovlaštenik će zaprimiti poruku na adresu elektroničke pošte čime se ne zahtjeva kontinuirano praćenje korisničkog pretinca.