Na portalu e-Građani dostupno je 14 usluga za roditelje

Na portalu e-Građani dostupno je 14 usluga koje roditelji mogu koristiti u ime malodobnog djeteta

Pomoću sustava e-Ovlaštenja omogućena je elektronička identifikacija zakonskih zastupnika, u ovom slučaju roditelja. Time sustav omogućava roditeljima korištenje e-usluga u ime njihove maloljetne djece.
Kako bi roditelj mogao koristiti usluge u ime malodobnog djeteta potrebno je prijaviti se na portal e-Građani informacije i usluge putem Prijava na crvenoj navigacijskoj traci.
Nakon toga roditelj pronalazi željenu e-uslugu.

Za usluge koje omogućuju roditeljima korištenje u ime malodobnog djeteta potrebno je imati, ovisno koju razinu sigurnosti usluga zahtijeva: VAŽNO:
Roditelj pritiskom na strelicu pored svog imena u desnom donjem kutu crvene navigacijske trake otvara prozorčić u kojem vidi opciju Promjena subjekta. Odabirom opcije Promjena subjekta usluga će ponuditi imena korisnikove djece. Odabirom imena djeteta, korisnik ulazi u novi prozor usluge i vidi ime svog djeteta u desnom donjem kutu crvene navigacijske trake. Roditelj sada može početi koristiti uslugu u ime svog djeteta.

Usluge koje omogućuju roditeljima korištenje u ime malodobnog djeteta: Usluga omogućava pribavljanje elektroničkih potvrda iz Registra osoba s invaliditetom u svrhu zapošljavanja, potvrda u svrhu subvencioniranja kredita te potvrda o upisu u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom. Usluga omogućava uvid osiguranicima u podatke o izabranim liječnicima primarne zdravstvene zaštite prema tipu djelatnosti: opća/obiteljska medicina, dentalna medicina, ginekologija i pedijatrija. Osiguranici pomoću usluge mogu dohvatiti informacije o realiziranim receptima za koje su Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u proteklih šest mjeseci izdani računi. Osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pomoću usluge mogu dohvatiti informacije o otvorenim narudžbama osiguranika na zdravstvene postupke u zdravstvenim ustanovama, slanje zahtjeva za otkazivanjem narudžbe. Također je omogućena pretraga slobodnih termina. Osiguranicima HZZO-a usluga omogućava podnošenja zahtjeva za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO), kojom osiguranici imaju pravo za vrijeme svog privremenog boravka na području Europske unije kod ugovornih liječnika koristiti hitne i neodgodive zdravstvene usluge potrebne iz medicinskih razloga. Evidencija o osobnim identifikacijskim brojevima - OIB-ovima je jedinstveno mjesto stalno ažurnih podataka o osobama. Pomoću usluge možete dohvatiti elektronički zapis o vlastitim podacima pohranjenim u bazi podataka. Pomoću usluge možete preuzeti elektronički zapis domovnice, rodnog lista, vjenčanog lista, potvrde o životnom partnerstvu ili izvatka iz matice rođenih. Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za izdavanje putovnice osobama koje imaju elektroničku osobnu iskaznicu, plaćanje svih pristojbi i naknada vezanih uz postupak izdavanja putovnice online. Usluge omogućavaju pribavljanje elektroničkih zapisa iz službenih evidencija Ministarstva unutarnjih poslova: uvjerenje o prebivalištu, uvjerenje o boravištu te uvjerenje o vlasništvu cestovnih vozila. e-Usluga MUP-a omogućavaju i pribavljanje elektroničkih zapisa na zahtjev roditelja za maloljetno dijete. Usluga omogućava prijavu boravišta hrvatskim državljanima, davanje suglasnosti stanodavca za prijavu boravišta druge osobe na adresu stana/kuće koje je vlasnik/suvlasnik te generiranje i ispis Obrasca suglasnosti stanodavca za prijavu boravišta, koji će stanodavac koji nema mogućnost digitalnog potpisivanja dokumenta, vlastoručno potpisati. Na Portalu zdravlja možete pregledati posjete liječnicima primarne zdravstvene zaštite, specijalističke nalaze/otpusna pisma, podatke o lijekovima/terapijama, laboratorijske nalaze iz laboratorija primarne zdravstvene zaštite, izabrane liječnike te narudžbe na specijalističke preglede. Kroz uslugu je moguće obnoviti recepte za lijekove. Također, omogućeno je naručivanje za cijepljenje, uvid u podatke o cijepljenju i uvid u rezultate testiranja na SARS-COV-2. Usluga omogućava ostvarivanje prava osoba s invaliditetom na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prometu. Usluga omogućava građanima RH izdavanje digitalne potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju za fizičke osobe tijekom epidemije bolesti COVID-19. Dostava informacija o upravnim predmetima tijela integriranih u ZUP IT sustav. Usluga je dostupna građanima i poslovnim subjektima kao fizičkim i poslovnim korisnicima i pruža informacije o radnjama i tijeku postupka koji je korisnik pokrenuo ili u kojem sudjeluje u svojstvu stranke ili osobe ovlaštene za zastupanje (zakonski zastupnici, privremeni zastupnici, zajednički predstavnici i opunomoćenici).