Na portalu e-Građani dostupno je 14 usluga za roditelje

Na portalu e-Građani dostupno je 14 usluga koje roditelji mogu koristiti u ime malodobnog djeteta

Pomoću sustava e-Ovlaštenja omogućena je elektronička identifikacija zakonskih zastupnika, u ovom slučaju roditelja. Time sustav omogućava roditeljima korištenje e-usluga u ime njihove maloljetne djece.
Kako bi roditelj mogao koristiti usluge u ime malodobnog djeteta potrebno je prijaviti se na portal e-Građani informacije i usluge putem Prijava na crvenoj navigacijskoj traci.
Nakon toga roditelj pronalazi željenu e-uslugu.

Za usluge koje omogućuju roditeljima korištenje u ime malodobnog djeteta potrebno je imati, ovisno koju razinu sigurnosti usluga zahtijeva: VAŽNO:
Roditelj pritiskom na strelicu pored svog imena u desnom donjem kutu crvene navigacijske trake otvara prozorčić u kojem vidi opciju Promjena subjekta. Odabirom opcije Promjena subjekta usluga će ponuditi imena korisnikove djece. Odabirom imena djeteta, korisnik ulazi u novi prozor usluge i vidi ime svog djeteta u desnom donjem kutu crvene navigacijske trake. Roditelj sada može početi koristiti uslugu u ime svog djeteta.

Usluge koje omogućuju roditeljima korištenje u ime malodobnog djeteta: Usluga omogućava pribavljanje elektroničkih potvrda iz Registra osoba s invaliditetom u svrhu zapošljavanja, potvrda u svrhu subvencioniranja kredita te potvrda o upisu u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom. Evidencija o osobnim identifikacijskim brojevima - OIB-ovima je jedinstveno mjesto stalno ažurnih podataka o osobama. Pomoću usluge možete dohvatiti elektronički zapis o vlastitim podacima pohranjenim u bazi podataka. Pomoću usluge možete preuzeti elektronički zapis domovnice, rodnog lista, vjenčanog lista, potvrde o životnom partnerstvu ili izvatka iz matice rođenih. Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za izdavanje putovnice osobama koje imaju elektroničku osobnu iskaznicu, plaćanje svih pristojbi i naknada vezanih uz postupak izdavanja putovnice online. Usluge omogućavaju pribavljanje elektroničkih zapisa iz službenih evidencija Ministarstva unutarnjih poslova: uvjerenje o prebivalištu, uvjerenje o boravištu te uvjerenje o vlasništvu cestovnih vozila. e-Usluga MUP-a omogućavaju i pribavljanje elektroničkih zapisa na zahtjev roditelja za maloljetno dijete. Usluga omogućava prijavu boravišta hrvatskim državljanima, davanje suglasnosti stanodavca za prijavu boravišta druge osobe na adresu stana/kuće koje je vlasnik/suvlasnik te generiranje i ispis Obrasca suglasnosti stanodavca za prijavu boravišta, koji će stanodavac koji nema mogućnost digitalnog potpisivanja dokumenta, vlastoručno potpisati. Na Portalu zdravlja možete pregledati posjete liječnicima primarne zdravstvene zaštite, specijalističke nalaze/otpusna pisma, podatke o lijekovima/terapijama, laboratorijske nalaze iz laboratorija primarne zdravstvene zaštite, izabrane liječnike te narudžbe na specijalističke preglede. Kroz uslugu je moguće obnoviti recepte za lijekove. Također, omogućeno je naručivanje za cijepljenje, uvid u podatke o cijepljenju i uvid u rezultate testiranja na SARS-COV-2. Usluga omogućava građanima RH izdavanje digitalne potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju za fizičke osobe tijekom epidemije bolesti COVID-19. Dostava informacija o upravnim predmetima tijela integriranih u ZUP IT sustav. Usluga je dostupna građanima i poslovnim subjektima kao fizičkim i poslovnim korisnicima i pruža informacije o radnjama i tijeku postupka koji je korisnik pokrenuo ili u kojem sudjeluje u svojstvu stranke ili osobe ovlaštene za zastupanje (zakonski zastupnici, privremeni zastupnici, zajednički predstavnici i opunomoćenici). Usluga omogućava:
  • predaju zahtjeva za izbor ili promjenu izabranog liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koja obuhvaća opću ili obiteljsku medicinu, dentalnu medicinu, ginekologiju i pedijatriju
  • pregled izabranih liječnika opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite
  • pregled realiziranih recepata u posljednjih 6 mjeseci s ukupnim iznosom troška pokrivenim od strane HZZO-a i eventualnom doplatom osiguranika
  • pregled i otkazivanje narudžbi na postupke zdravstvene zaštite evidentiranih u sustavu centralnih e-listi narudžbi  
  • predaju zahtjeva za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja omogućava korištenje zdravstvenih usluga za vrijeme privremenog boravka u zemljama EU, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu i Švicarskoj.
Usluga omogućava prijavu fizičkih osoba na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova RH za školovanje koje se vrši u sklopu Policijske akademije.
Na prijavnoj formi je potrebno unijeti tražene podatke i priložiti tražene dokumente, a za maloljetne prijavitelje to mogu učiniti njihovi roditelji. Moguće je preuzimanje elektroničke potvrde u ime djeteta kojom se dokazuje je li dijete korisnik naknada i/ili usluga iz sustava socijalne skrbi. Navedena potvrda koristi se za dokazivanje socijalnog statusa te ostvarivanje određenih prava u drugim sustavima.  Korisnički pretinac je sigurno mjesto za pregled i upravljanje porukama koje upućuju tijela javnog sektora. Ova usluga omogućuje i uključenje obavijesti o prispjeloj poruci u korisnički pretinac. e-Pristojbe omogućavaju podnošenje Zahtjeva za izračun iznosa pristojbe i/ili naknade te plaćanje zahtjeva pred javnopravnim tijelima, uključujući i plaćanje unaprijed ili putem elektroničke usluge.