Mjere aktivne politike zapošljavanja

Saznajte više o mjerama aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta.

U nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje obuhvaćeno je sedam mjera aktivne politike zapošljavanja, koje možete pronaći na mrežnoj stranici Od mjere do karijere.

1. Potpore za zapošljavanje

1.1. Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

2. Potpore za usavršavanje

3. Potpore za samozapošljavanje

4. Obrazovanje i osposobljavanje

4.1. Obrazovanje nezaposlenih

4.2. Obrazovanje zaposlenih

4.3. Osposobljavanje na radnom mjestu

4.4. Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja

4.5. Aktivacijski programi

5. Javni rad

6. Potpore za očuvanje radnih mjesta

6.1. Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

6.2. Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19)

6.2.1. Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) za lipanj 2020. godine

7. Stalni sezonac

S obzirom na stanje u gospodarstvu uvjetovano koronavirusom (COVID-19), Hrvatski zavod za zapošljavanje svoje aktivnosti usmjerava na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/ sektorima koji su najugroženiji. Iz toga razloga privremeno je obustavljen dio programa mjera aktivne politike zapošljavanja i to: Potpore za zapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Potpore za samozapošljavanje, Obrazovanje i osposobljavanje i Javni radovi. Nastavlja se provedba Potpora za očuvanje radnih mjesta te mjere Stalni sezonac.

Za više informacija o mjerama aktivne politike zapošljavanja možete se obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.