PCR testni punktovi i cijepni punktovi, u Gradu Zagrebu

PCR testiranja, rezultat testiranja u roku 24 sata

Na PCR testiranje u NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, na adresi Mirogojska cesta 16, možete se prijaviti putem platforme. Sukladno uputi Ministarstva zdravstva, brzi antigenski testovi (BAT) mogu se obaviti u ordinacijama liječnika opće/obiteljske medicine.
 

Gdje se može cijepiti novim cjepivom i kako se naručiti?

Cijepljenje se provodi u zavodima za javno zdravstvo i u domovima zdravlja, i na punktovima za cijepljenje. Informacije za Zagreb i ostale županije dostupne su na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U većini zavoda moguće je cijepljenje bez naručivanja, a negdje je prijava još obavezna.

Cijepni punktovi Grada Zagreba u tjednu od 12. rujna započinju raditi prema novom rasporedu.
 

Osim kod liječnika obiteljske medicine, za cijepljenje po javnom pozivu otvoreni su i niže navedeni cijepni punktovi u gradu Zagrebu. Na cijepni punkt NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska cesta 16, građani se mogu predbilježiti i putem sljedećih kanala: