Korištenje elektroničkog potpisa - najčešća pitanja i odgovori

Elektronički potpis - opis, svrha, korištenje, upute, definicije

Zašto koristiti elektronički potpis?
Zato što u elektroničkoj komunikaciji e-mail adresa nije dovoljno pouzdana i ne smatra se pouzdanom identifikacijom za radnje koje mogu proizvesti pravne učinke. Ako želite podnijeti zahtjev za ukidanjem nekog prava, nije dovoljno sigurno koristiti e-mail adresu koju može otvoriti bilo tko, na bilo koje ime bez ikakve podrobnije provjere identiteta. Službenik koji obrađuje Vaš zahtjev mora biti siguran da je zahtjev postavljen/potpisan od osobe koja se potpisom predstavlja.

Imam li ja već elektronički potpis i kako ga aktivirati na elektroničkoj osobnoj iskaznici?
Pogledajte video!

Ima li kvalificirani elektronički potpis jednaki pravni učinak kao vlastoručni potpis?
El. kvalificirani potpis (koji dobijete s el. osobnom iskaznicom, ili pribavite na tržištu kvalificiranih el. potpisa) ima istu pravnu snagu kao vaš vlastoručni potpis.
Upravo zato je odredbama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku propisana upotreba elektroničkog kvalificiranog potpisa na podnescima koji se dostavljaju javnopravnom tijelu elektroničkim (ali i drugim propisima), a koje stranke u fizičkom obliku vlastoručno potpisuju, s obzirom da je kvalificirani elektronički potpis izjednačen s vlastoručnim potpisom (na papiru) odnosno ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis te pruža najvišu razinu sigurnosti elektroničkog potpisa.
 
Što se osigurava elektroničkim kvalificiranim potpisom?
Digitalni potpis se koristi za potvrdu identiteta  potpisnika elektronički potpisanog dokumenta te provjeru integriteta sadržaja dokumenta (tj. provjeravanje da originalni sadržaj dokumenta nije bio izmijenjen prilikom prijenosa). Iz navedenog se može zaključiti da se takvim potpisom osigurava:
  • autentičnost (odnosno da je potpisnik stvarno onaj koji tvrdi da on jest)
  • posredno i integritet kojim se jamči cjelovitost i nepromijenjenost poruke nakon potpisivanja (integritet jamči el. pečat, ali ako se dokument nakon el. potpisivanja mijenja - prestaje vrijediti i el. potpis).
 
Je li sigurno potpisivanje el. kvalificiranim potpisom putem?
Da, elektronički kvalificirani potpis osigurava sigurnost, no trebate slijediti upute proizvođača kako se to radi, a potpisivati možete i preko stranice Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva kako bi osigurali pravilnu primjenu potpisa u el. dokument.
Na taj način digitalni potpis omogućava da samo ovlaštene osobe imaju pristup dokumentima i datotekama te to znači da je osigurana:
  • cjelovitost podataka
  • izvornost podataka
  • te se jednostavnom provjerom može utvrditi jesu li ti podaci naknadno ilegalno mijenjani.
Kako mogu provjeriti je li elektronički potpis valjan?
Putem validatora poput ovog na poveznici koji je osigurao Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.
  
Što je potrebno imati da bi se primijenio digitalni potpis?
Za korištenje digitalnog potpisa potreban je:
  • certifikat
  • sredstvo za izradu elektroničkog potpisa
  • odgovarajuća računalna aplikacija.
Potpis možete primjenjivati i putem Vašeg mobitela i nakon aktivacije jednostavno ga koristiti. Postoji više izvedenica el. potpisa, na smart kartici, USB uređaju, u cloudu itd.
 
Koliko su zakonski vjerodostojni digitalno potpisani dokumenti u odnosu na one potpisane el. kvalificiranim potpisom?
Digitalnom potpisu se kao dokazu u sudskim postupcima NE smiju uskratiti pravni učinak i dopuštenost samo zbog toga što je on u elektroničkom obliku ili zbog toga što ne ispunjava sve zahtjeve za kvalificirani elektronički potpis, no samo Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis
 
Moram li koristiti kvalificirani potpis?
El. dokument koji je potpisan el. kvalificiranim potpisom nitko ne smije sporiti samo zato što je el. potpisan.  U komunikaciji s državnim tijelima je najbolje koristiti el. kvalificirane potpise, ali, ovisno o svrsi el. dokumenta koji se potpisuje, potpisnik sam procjenjuje koju razinu zaštite želi i kakav el. potpis želi (napredni, kvalificirani).
 
Vrijedi li el. potpis nakon što se dokument isprinta?
Ne.
Ispisom na papir se ne prenosi pravni učinak elektroničkog potpisa koji je bio ugrađen u elektroničkom obliku dokumenta. Ispis el. potpisa nema pravni učinak i dokument koji je bio potpisan u el. obliku, ispisom ne prenosi ta svojstva. Ako i postoji vizualizacija el. potpisa koja je vidljiva na ispisanom dokumentu, to i dalje ne znači da je taj dokument (ostao) potpisan. Ispisom se poništava pravni učinak el. potpisa.
 
Zašto el. zapis nakon ispisa ima pravni učinak i smatra se javnom ispravom, a elektronički je potpisan?
El. dokument koji ima el. zapis sukladno uvjetima iz Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (čl. 15) vrijedi i nakon ispisa, dok ispisani dokument s el. potpisom ne proizvodi pravne učinke.
El. dokument koji sadrži elektronički zapis (npr. potvrde HZMO-a, rodni list, domovnica) se generira i čuva u sustavu institucija koje su kreirale taj dokument - građanin ga nakon generiranja ispiše (isprinta) i takav isprintani primjerak vrijedi kao javna isprava i proizvodi pravni učinak.  Takav dokument i u isprintanom obliku sadrži poveznicu putem koje se može „pozvati“ dokument iz državne baze iz koje je i generiran te se tako može provjeriti istovjetnost podataka (s isprintanog dokumenta u odnosu na izvornik u bazi državnog tijela). Zbog osigurane mogućnosti provjere, takav ispisani dokument koji sadržava el. zapis i el. potpis državnog tijela - ima i dalje snagu javne isprave i proizvodi pravni učinak i nakon ispisa (dokle god se el. dokument čuva u bazi) - no na primatelju ispisanog dokumenta je obaveza da provjeri istovjetnost putem poveznice na isprintanom dokumentu.