Iskaznica za pomorski prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju

Omogućeno je podnošenje zahtjeva za izdavanje iskaznice za pomorski prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju (Iskaznica za OSI) na portalu e-Građani

Pravo na besplatan prijevoz na državnim trajektnim linijama s obvezom javne usluge ostvaruju sljedeće kategorije korisnika:
  • osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80% ili više
  • hrvatski ratni vojni invalidi sa 100%-tnim tjelesnim oštećenjem
  • osobe s invaliditetom s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja
  • djeca s teškoćama u razvoju s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja.
Besplatan prijevoz za navedene kategorije odnosi se na korisnika, pratnju i osobno vozilo.

Pravo na besplatan prijevoz ostvaruju i djeca s teškoćama u razvoju s utvrđenim I. i II. stupnjem funkcionalnog oštećenja koja imaju prebivalište na otoku te njihova pratnja.

Zahtjev za izdavanje Iskaznice za OSI je moguće uputiti elektroničkim putem na portalu e-Građani ili poštom na adresu: Agencija za obalni linijski pomorski promet, PP 8, 10 002 Zagreb.

Provjera ostvaruje li korisnik pravo na Iskaznicu za OSI izvršava se u Registru o osobama s invaliditetom koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo i ažurni podaci u evidenciji su osnovni preduvjet za uspješnu obradu zahtjeva. Iskaznica za OSI otprema se korisniku na adresu prebivališta 30 dana nakon kompletiranja zahtjeva za izdavanje i korisnik ne snosi trošak dostave iskaznice. 

Iskaznicom za OSI korisnici na prodajnim mjestima brodara mogu ishoditi besplatne putne karte za putovanje trajektom.