Gdje se u Hrvatskoj građani mogu cijepiti protiv COVID-19?

Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Hrvatska ljekarnička komora i Hrvatski zavod za javno zdravstvo pozivaju na cijepljenje

Cijepni punkt Velesajam prestaje s radom 11. ožujka 2022. godine, a od 14. ožujka raspored cijepljenja je sljedeći:

NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska cesta 16, Velika dvorana: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16.00 do 19.00 sati;

Dom zdravlja Zagreb – Istok, Sesvete, Ninska 16: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 14.00 do 18.00 sati;

Dom zdravlja Zagreb – Zapad, Prečko 2a: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 14.00 do 18.00 sati i

Dom zdravlja Zagreb – Centar, Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 14.00 do 18.00 sati.

Podsjećamo da je i dalje dostupno naručivanje dogovorenim kanalima komunikacije: putem liječnika obiteljske medicine, preko platforme cijepise.zdravlje.hr, a moguće je i naručivanje preko sustava e-građani te Portala zdravlja, kao i slanjem elektroničke pošte na adresu cijepljenjecovid@stampar.hr.

Obavještavamo građane da Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizira punkt za cijepljenje bez najavljivanja. Cijepljenje je organizirano za osobe koje trebaju primiti prvu, drugu ili treću/docjepnu dozu cjepiva.

HZJZ cijepni punkt organizira u suradnji sa Školom narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Rockefellerova 4. Građani se bez prethodne najave mogu cijepiti svake srijede od 16.00 do 20.00 sati. Dostupna su sva cjepiva, a građani mogu primiti prvu, drugu ili treću dozu cjepiva. Na cijepnom punktu u Rockefellerovoj također je omogućeno cijepljenje djece bez najavljivanja u svim navedenim terminima koji se odnose i na odrasle osobe. Punkt više neće raditi subotom. U slučaju organizacijske potrebe i povećanog interesa za cijepljenje, HZJZ i ŠNZ Andrija Štampar će ponovno organizirati cijepljenje i subotom.

Popis ljekarni u RH u kojima se provodi cijepljenja protiv bolesti COVID-19:

Zajednički projekt Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatske ljekarničke komore pod nazivom „Ljekarna kao mjesto cijepljenja protiv COVID-19 bolesti“.

GRAD ZAGREB

ZA CIJEPLJENJE U LJEKARNAMA POTREBNO JE NAJAVITI SE TELEFONSKIM PUTEM

  1. LJEKARNE FARMACIA, ljekarnička jedinica Zagreb, Božidara Magovca 47, 10 000 Zagreb, telefon 01 6602 783
  2. LJEKARNA JELIĆ HRGIĆ, Zagrebačka cesta 128, 10 000 Zagreb, telefon 01 889 5202
  3. LJEKARNA SESVETE, Dom zdravlja Zagreb istok, Ninska 10, 10 360 Sesvete, telefon 01 2000 319
  4. LJEKARNA DUBRAVKA ŠTIMAC, Ilica 81, 10 000 Zagreb, telefon 01 3778 752
  5. LJEKARNA ANKICA ŽAJA, Ulica Svetog Mateja 67, 10 000 Zagreb, telefon 01 292 5607
  6. LJEKARNA LJUBIĆ ŠABIĆ, Kauzlarićev prilaz 7, 10 000 Zagreb, telefon 01 6674 292

Popis ljekarni diljem Hrvatske u kojima se građani mogu cijepiti:

https://www.hljk.hr/novosti/popis-ljekarni-u-rh-u-kojima-se-provodi-cijepljenja-protiv-bolesti-covid-19-n230