ePorezna – predaja obrazaca

Obrazac ZPP-DOH – povrat poreza

Predaja obrazaca
 

  • Obrazac ZPP-DOH - Zahtjev za priznavanjem prava na porezne olakšice u godišnjem obračunu
  • Obrazac INO–IZJAVA - Izjava o odgodi plaćanja poreza ili predujma poreza
  • Obrazac INO-DOH - Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu
  • Obrazac JOPPD - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
  • Preknjiženja – Obrazac za povrat i preknjiženje poreza i doprinosa omogućuje poreznim obveznicima izradu i predaju elektroničkih zahtjeva za preknjiženje sredstava te predaju zahtjeva za povrat preplaćenih sredstava.
  • Diplomati P-DIP - Zahtjev za povrat PDV-a diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim misijama te međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Obrazac ZPP-DOH

 
Građani korisnici ePorezne mogu se u sustav prijaviti putem NIAS vjerodajnice značajne razine sigurnosti (2) i ostvariti svoje pravo za povrat poreza kroz godišnji obračun putem ZPP-DOH obrasca (Zahtjev za priznavanjem prava na porezne olakšice u godišnjem obračunu) u kojem će prijaviti podatke kojima Porezna uprava ne raspolaže. Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku na obrascu ZPP-DOH građani mogu podnijeti do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
 
Kalkulator godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak služi informativnom obračunu i simulaciji razlike (uplate/povrata) iznosa poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.