ePorezna – kako postati korisnik

U sustav ePorezna omogućena je prijava kroz jedinstveni ulaz neovisno o tome radi li se o korisniku građaninu, fizičkoj osobi ili poslovnom subjektu

Tko sve može koristiti ePoreznu i na koji način

U sustav ePorezna mogu se prijaviti svi porezni obveznici, i to građani i zakonski zastupnici u poslovnim subjektima (odgovorne osobe, direktori) te opunomoćenici poreznog obveznika. Osnovni preduvjet za pristup elektroničkim uslugama Porezne uprave je posjedovanje bilo koje osobne ili poslovne elektroničke vjerodajnice unutar sustava NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav). Za pristup uslugama ePorezne mogu se koristiti sljedeće vjerodajnice:

  • vjerodajnice niske razine sigurnosti (1) omogućuju pristup ograničenom skupu usluga, npr. uvid u sve usluge, dodjela i ukidanje ovlaštenja (upravljanje ovlaštenjima), predaja određenih zahtjeva (npr. ePass, ePošta, AAI@EduHr korisničko ime i lozinka);
  • vjerodajnice značajne razine sigurnosti (2) omogućuju pristup svim uslugama osim onima koje zahtijevaju napredni elektronički potpis. Korištenjem ove vjerodajnice mogu se predavati razne vrste zahtjeva (npr. mToken, FINA Soft certifikat, token/m-token uređaji banaka koji su povezani sa sustavom NIAS);
  • vjerodajnice visoke razine sigurnosti (3) omogućuju pristup svim uslugama (primjerice eOI - elektronička osobna iskaznica, AKD certifikati, FINACert RDC osobni i poslovni certifikati).
Građanin se može prijaviti u sustav bilo kojom NIAS vjerodajnicom, a u aplikaciji može koristiti usluge ePorezne za sebe kao građanina i za svoj obrt ukoliko ga ima. Također može upravljati ovlaštenjima na način da drugoj osobi dodijeli pravo pristupa (putem Administracije – Upravljanje ovlaštenjima). To znači da građanin može dodijeliti ovlaštenje bilo kojoj drugoj osobi da u njegovo ime putem ePorezne podnese neki zahtjev ili obrazac ili izvrši neku drugu radnju. Na primjer suprug može dati ovlaštenje svojoj supruzi da za njega putem portala ePorezna podnese Zahtjev za priznavanje prava na porezne olakšice u godišnjem obračunu - povrat poreza.
NIAS vjerodajnica niske razine sigurnosti (1), osim upravljanja ovlaštenjima, građanima omogućava uvid u sve usluge te slanje zahtjeva Izdavanje/izmjena PK (Porezne kartice) i Zahtjeva za izdavanje porezne potvrde (npr. potvrda o stanju poreznog duga, potvrda o visini dohotka i dr.) Za slanje obrazaca INO-DOH, JOPPD i ZPP-DOH od strane građana te ostalih zahtjeva (npr. zahtjev za prigovor /žalbu, zahtjev za zastaru i dr.) dovoljna je bilo koja NIAS vjerodajnica značajne razine sigurnosti (2).

Građanin koji je ujedno i zakonski zastupnik (odgovorna osoba, direktor) u poslovnom subjektu može se prijaviti u sustav ePorezna bilo kojom NIAS vjerodajnicom. Sustav će koristeći nadležne registre izvršiti provjeru zastupstva te, ukoliko se zastupstvo potvrdi, automatski registrirati korisnika. Zakonski zastupnik može koristiti usluge ePorezne za sebe kao građanina te za sve svoje poslovne subjekte. Također može upravljati ovlaštenjima na način da drugoj osobi dodijeli pravo pristupa za sebe (kao građanina) ili za pojedini poslovni subjekt u kojem je zakonski zastupnik (putem Administracije – Upravljanje ovlaštenjima). Ako sustav provjerom u nadležnim registrima utvrdi da netko više nije zakonski zastupnik, kod prve sljedeće prijave automatski će odregistrirati takvog korisnika.
 
Slanje zahtjeva za izdavanje porezne potvrde i zahtjeva Izdavanje /izmjena PK (Porezne kartice) vjerodajnicom niske razine sigurnosti (1)
 
Najnovije izmjene u sustavu ePorezna omogućavaju svim poreznim obveznicima dostavu Zahtjeva za izdavanje porezne potvrde i zahtjeva Izdavanje/izmjena PK kartice (Porezne kartice) najnižom sigurnosnom razinom NIAS vjerodajnica (1). NIAS vjerodajnicama niske razine sigurnosti (1) smatraju se ePass (korisničko ime i lozinka koje se može zatražiti u FINA-i), ePošta (korisničko ime i lozinka koje se može zatražiti u Hrvatskoj pošti), AAI@EduHr (korisničko ime i lozinka koje izdaje Sveučilišni računski centar SRCE) te Telekom ID (korisničko ime i lozinka koje izdaje Hrvatski telekom d.d.).

Slanje obrazaca i zahtjeva vjerodajnicom značajne razine sigurnosti (2)

Najčešće korištene vjerodajnice značajne razine sigurnosti (2) su m-tokeni i tokeni internet bankarstva priznatih na NIAS listi vjerodajnica. Prijavom u sustav ePorezna vjerodajnicom značajne razine sigurnosti (2) obrasce i zahtjeve mogu dostavljati građani i porezni obveznici koji dohodak i porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu. Tu spadaju sljedeće kategorije poreznih obveznika:
  • porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost i porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu - dostavljaju PO-SD, TZ, SR, JOPPD i druge obrasce te podnose zahtjeve za preknjiženja, zahtjeve za izdavanje potvrda, zahtjeve za izdavanje/izmjenu PK i druge zahtjeve za koje je omogućena dostava elektroničkim putem;
  • građani iznajmljivači stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organizatori kampova i/ili kamp-odmorišta te smještajnih jedinica u objektima za robinzonski smještaj - dostavljaju PDV, PDV-S i TZ obrasce i podnose zahtjeve za preknjiženja, zahtjeve za izdavanje potvrda, zahtjeve za izdavanje/izmjenu PK i druge zahtjeve;
  • građani koji ostvaruju razne vrste dohotka - dostavljaju JOPPD i INO-DOH obrasce ili godišnju prijavu poreza na dohodak kada je to zakonom propisano (primjerice članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi) i također podnose razne vrste zahtjeva.