ePI – elektronička poljoprivredna iskaznica

Elektronička poljoprivredna iskaznica (ePI) - službeni je dokument Ministarstva poljoprivrede koji omogućava poljoprivrednicima jednostavno i brzo obavljanje administrativnih postupaka.

Elektronička poljoprivredna iskaznica (ePI) zamijenit će sve postojeće kartice koje su poljoprivrednici do sada koristili - tzv. Zelenu poljoprivrednu karticu, karticu plavog dizela i karticu za korištenje sredstava za zaštitu bilja.
Pogodnost koju iskaznica donosi za poljoprivrednike je potpuno elektroničko podnošenje zahtjeva za potporu u AGRONET-u, čime će se rasteretiti administrativni sustav i ubrzati obrada zahtjeva.

Izdavanje elektroničke poljoprivredne iskaznice

Zahtjev za izdavanje ePI poljoprivrednici podnose u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Za podnošenje zahtjeva, koji se ispunjava u elektroničkoj formi potrebna je:
  • osobna iskaznica
  • OIB
  • e-mail
  • kontakt broj mobitela nositelja poljoprivrednog gospodarstva.
Prvo izdavanje iskaznice je besplatno za nositelja (odgovornu osobu) poljoprivrednog gospodarstva.
ePI se može koristiti i za pristup portalu e-Građani radi korištenja digitalnih usluga, npr. dohvaćanje dokumenata (domovnica, rodni list, potvrde o prebivalištu, …), za usluge HZMO-a, HZZO-a i porezne prijave.