e-Zapis o statusu studenta

Studenti upisani na akreditirane studijske programe visokih učilišta u Republici Hrvatskoj mogu putem e-usluge e-Zapis o statusu studenta dobiti potvrdu kojom dokazuju status studenta u tekućoj akademskoj godini

Usluzi se može pristupiti i direktno preko portala e-Građani odabirom usluge iz kategorije Odgoj i obrazovanje

Student može dobiti potvrdu za svaki upisani studijski program u tekućoj akademskoj godini a iznimno u periodu od 01. srpnja do 30. rujna omogućeno je izdavanje potvrde i za sljedeću akademsku godinu.
 
Potvrda sadrži osnovne matične podatke o studentu, njegovo matično visoko učilište, razinu studija (preddiplomski, diplomski, integrirani studij i sl.), podatke o vrsti studija (stručni ili sveučilišni), načinu studiranja (redoviti ili izvanredni) kao i akademsku godinu u koju je student upisan.
 
Potvrda se može koristiti kao dokaz prilikom ostvarivanja prava na osnovu statusa studenta.
 
Informaciju o statusu studenta e-usluga e-Zapis o statusu studenta preuzima iz središnjih evidencija Ministarstva znanosti i obrazovanja o izdanim studentskim ispravama i studentskim pravima koje se vode temeljem Pravilnika o studentskoj ispravi i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenta u Informacijskom sustavu akademskih kartica (ISAK), odnosno Informacijskom sustava studentskih prava (ISSP).