Česta pitanja

Ovdje možete naći odgovore na pitanja koja često postavljaju korisnici portala e-Građani

Što je vjerodajnica?
Vjerodajnica je sredstvo dokazivanja (prepoznavanja) elektroničkog identiteta (npr. korisničko ime/lozinka, token na mobilnom telefonu, digitalni certifikat i sl.). Vjerodajnica služi kao sredstvo prijave na elektroničku uslugu.
Što je NIAS?
NIAS je sustav koji predstavlja središnje mjesto identifikacije i autentifikacije korisnika prilikom prijave na e-uslugu. Temeljna mu je funkcija sigurno i pouzdano pružanje usluge elektroničke identifikacije i autentifikacije korištenjem vjerodajnice.
Ako se prijavljujem vjerodajnicom banke, koje podatke banka dostavlja NIAS-u?
Banke dostavljaju samo OIB te ime i prezime osobe koja se prijavljuje, kao i svi drugi izdavatelji vjerodajnica koji dostavljaju podatke u NIAS.
Jesu li elektronički zapisi (dokumenti) koji se dobiju putem elektroničkih usluga portala e-Građani pravno valjani?
Dokumenti generirani iz sustava e-Građani jednako su valjani kao i oni u pisanom obliku. Svaki dokument generiran iz sustava e-Građani ima upute o provjeri vjerodostojnosti dokumenta kako bi službenik koji prihvaća dokument mogao izvršiti provjeru, upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja koji se nalazi na elektroničkom zapisu.

Tijela javne uprave u obvezi su prihvaćanja elektroničkih zapisa temeljem Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN, 92/2014.) i Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (NN, 60/2017.).
Može li sustav proslijediti poruku iz korisničkog pretinca na moj privatni e-mail?
Sustav ne može proslijediti poruku iz korisničkog pretinca na privatni e-mail, ali može poslati obavijest o pristigloj poruci u korisničkom pretincu. Dostavu obavijesti na privatni e-mail možete aktivirati u korisničkom pretincu pod opcijom postavke.

S kojim vjerodajnicama mogu koristiti sve elektroničke usluge?

Vjerodajnice najviše razine sigurnosti poput elektroničke osobne iskaznice (eOI) omogućuju pristup svim uslugama. Za korištenje eOI potreban je čitač pametnih kartica. Ostale vjerodajnice visoke razine sigurnosti možete pronaći na Listi prihvaćenih vjerodajnica.
Gdje mogu nabaviti čitač pametnih kartica?
Vanjski USB čitač pametnih kartica možete kupiti u uredima Hrvatske pošte ili u drugim prodavaonicama informatičke opreme, ako vaše računalo nije opremljeno integriranim čitačem.

Čitač pametnih kartica mora zadovoljiti minimalne tehničke specifikacije koje možete pronaći na portalu eOI.
1 2