Bolje biti na webu nego čekati u redu

Građani ne moraju osobno dolaziti u Poreznu upravu i čekati u redu. Putem sustava ePorezna mogu koristiti elektroničke usluge Porezne uprave jednostavno i brzo, u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta, bez troškova pristojbi i poštarina

ePorezna je dostupna poreznim obveznicima putem sljedeće adrese elektroničkih usluga Porezne uprave.

Jedinstveni ulaz u ePoreznu i jednostavno i brzo upravljanje i dodjela ovlaštenja

U sustav ePorezna omogućena je prijava kroz jedinstveni ulaz neovisno o tome da li se radi o korisniku građaninu, fizičkoj osobi ili poslovnom subjektu. Kao uvjet za prijavu više nije potrebno imati digitalne certifikate, u sustav se može prijaviti bilo kojom NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) vjerodajnicom.

Putem same aplikacije ovlaštenja mogu ažurirati i građani prijavom u sustav s vjerodajnicom najniže razine sigurnosti bez dodatnih troškova, papira ili osobnog dolaska u ispostavu Porezne uprave. Građani mogu putem aplikacije upravljati svojim ovlaštenjima, odnosno mogu dodijeliti ovlaštenje i time ovlastiti (opunomoćiti) neku drugu osobu da u njihovo ime koristi usluge ePorezne.

Brzo i jednostavno plaćanje poreza putem barkoda

Ovom uslugom omogućeno je jednostavno, brzo i točno plaćanje poreznih obveza korištenjem mobilnih aplikacija za plaćanje pružatelja platnih usluga koji takvu uslugu nude.
Navedena usluga dostupna je unutar funkcionalnosti „Porezno knjigovodstvena kartica“ gdje se nakon odabira „Stanja na dan“ otvara ePKK po vrstama prihoda te je za svaku vrstu prihoda moguće generirati podatke za uplatu s barkodom, uz mogućnost izmjene iznosa uplate. Plaćanje putem barkoda omogućeno je i za vrste prihoda na kojima nisu evidentirana zaduženja te se odabirom vrste prihoda i iznosa uplate generiraju podaci za uplatu s barkodom. Generirani podaci za uplatu s barkodom mogu se ispisati ili spremiti u PDF formatu. 

Slanje zahtjeva za izdavanje porezne potvrde i zahtjeva Izdavanje /izmjena PK (Porezne kartice)

Najnovije izmjene u sustavu ePorezna omogućavaju svim poreznim obveznicima dostavu Zahtjeva za izdavanje porezne potvrde i zahtjeva Izdavanje/izmjena PK kartice (Porezne kartice) najnižom sigurnosnom razinom NIAS vjerodajnica (1). NIAS vjerodajnicama niske razine sigurnosti (1) smatraju se ePass (korisničko ime i lozinka koje se može zatražiti u FINA-i), ePošta (korisničko ime i lozinka koje se može zatražiti u Hrvatskoj pošti), AAI@EduHr (korisničko ime i lozinka koje izdaje Sveučilišni računski centar SRCE) te Telekom ID (korisničko ime i lozinka koje izdaje Hrvatski telekom d.d.).

Dostava obrazaca i zahtjeva s nižom razinom vjerodajnica bez plaćanja upravnih pristojbi na zahtjeve

Putem sustava ePorezna obrasce i zahtjeve s vjerodajnicom značajne razine sigurnosti (2) mogu dostavljati građani i porezni obveznici koji dohodak i porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu. Vjerodajnicama značajne razine sigurnosti (2) smatraju se postojeći tokeni /mtokeni Internet bankarstva priznati na NIAS listi vjerodajnica.

Korisnički pretinac

U postojećem Korisničkom pretincu sustava ePorezna dostupna je kategorija usluge „Porezni akti“ u koju će se od strane Porezne uprave dostavljati porezni akti. Svaki građanin koji je pristao na elektroničku dostavu akata može sva rješenja i akte koje šalje Porezna uprava zaprimati elektronički putem korisničkog pretinca u ePoreznoj.
Dostavom poreznog akta u korisnički pretinac ePorezne smatrat će se da je dostava obavljena danom zapisa na poslužitelju kada je korisnik/ovlaštenik preuzeo porezni akt. Ako se porezni akt ne preuzme u roku od sedam dana, smatrat će se da je dostava obavljena istekom roka od sedam dana od dana kada je porezni akt pristigao u korisnički pretinac. O svakoj izvršenoj dostavi poreznog akta korisnik /ovlaštenik će zaprimiti poruku na adresu elektroničke pošte čime se ne zahtjeva kontinuirano praćenje korisničkog pretinca.