Aktiviranje i rukovanje vatrogasnim aparatom s prahom

Kako rukovati vatrogasnim aparatom s prahom - korak po korak

Najčešći uređaji za gašenje požara koje svakodnevno susrećemo su vatrogasni aparati s prahom, oznaka S. Pri gašenju s vatrogasnim aparatom potrebno se pridržavati određenih pravila:
  • Gašenje započnite u slučaju da ne ugrožavate vlastiti život
  • Prinesite aparat do mjesta požara
  • Svaki aparat ima uputu za rad koju trebate proučiti
  • Spustite aparat na pod
  • Izvucite osigurač 
  • Udarite dlanom po aktivacijskoj igli
  • Pritisnite ručicu na mlaznici i usmjerite prah prema požaru
  • Provjerite jeste li uspješno ugasili požar jer se vatra može ponovno razbuktati
  • Nakon uporabe, aparat odnesite na servis

Video-isječke i brošure možete naći pod Dodatne informacije Dokumenti uz članak.