for business users

e-Ovlaštenja

Usluga omogućava upravljanje autorizacijskim pravima, dohvat podataka o zakonskim zastupnicima Poslovnih subjekata, generiranje i upravljanje punomoćima ili drugim dokumentima ovlaštenja od strane zakonskih zastupnika i drugih opunomoćenika poslovnih subjekata kao i upravljanje pravima pristupa poslovnim e-uslugama.

Users: for business users
Security level: (3) high security level

ePermit - Dealing with Construction Permits

The service enables all applicants to initiate the building permit plan submission online and upload the documentation. For authorized users is enabled review and approval process on-line.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens, for business users
Security level: (3) high security level

Prijava patenta i uporabnog modela

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za zaštitu izuma patentom ili uporabnim modelom, te zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove i sredstva za zaštitu bilja.

Users: for citizens, for business users
Security level: (3) high security level

Registar stvarnih vlasnika

Usluga poslovnim subjektima omogućava upis podataka o stvarnome vlasniku, uvid u upisane podatke, ispis izvatka iz Registra.

Users: for business users
Security level: (3) high security level

Register of auditors

Register of auditors

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens, for business users
Security level: (3) high security level

Registracija žiga i industrijskog dizajna

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za zaštitu (registraciju) žiga i industrijskog dizajna kao intelektualnog vlasništva te podnošenje drugih zahtjeva i dokumenata u postupcima registracije i održavanja registriranih prava.

Users: for citizens, for business users
Security level: (3) high security level

Delivery of electronic documents for vehicle registration in the Republic of Croatia

Delivery of electronic documents for vehicle registration in the Republic of Croatia

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens, for business users
Security level: (2) significant security level

e-Autoškole

Usluga omogućava pravnim osobama i obrtnicima predaju zahtjeva za otvaranjem nove autoškole ili promjenu/brisanje postojeće autoškole.

Users: for business users
Security level: (2) significant security level

e-Komunikacija

Usluga omogućava komuniciranje sa sudovima u elektroničkom obliku, odnosno slanje i zaprimanje elektronički potpisanih dokumenata na sud te uvid u status predmeta.

Users: for citizens, for business users
Security level: (2) significant security level

e-Ovrhe

Usluga omogućava podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, podnošenje naknadnih ispravaka i dopuna te praćenje statusa postupka.

Users: for citizens, for business users
Security level: (2) significant security level

eTurizam

Hrvatski digitalni turizam (eTurizam) predstavlja jedinstveni projekt Ministarstva turizma i sporta koji prvi puta u Republici Hrvatskoj objedinjuje sve usluge u turizmu na jednom mjestu u formi jedinstvenog suvremenog informacijskog sustava, te ih čini dostupnim korisnicima u svako doba dana i noći, on line.

Users: for citizens, for business users
Security level: (2) significant security level

e-Upravni postupak

Informacija o promjenama u upravnim predmetima dostavlja se strankama i osobama ovlaštenim za zastupanje u nekom upravnom postupku. Dostupni su samo predmeti tijela koja su integrirana sa sustavom ZUP-IT.

Users: for citizens, for business users
Security level: (2) significant security level

Kalendar plaćanja obveznih naknada

Usluga omogućuje poslovnim subjektima pregled naknada i davanja koje su obvezni plaćati, s iznosima i rokovima za njihovo podmirenje te pripremu podataka/naloga za plaćanje.

Users: for business users
Security level: (2) significant security level

START Plus

The service enables the submission of applications for the licenses required for certain activities in the field of climate change and protection of the ozone layer, and in the field of air protection, international road transport, internal road transport and real estate transactions as well as downloading licenses in electronic form.

Users: for citizens, for business users
Security level: (2) significant security level

Burza rada

Burza rada je usluga koja nezaposlenim osobama i poslodavcima omogućuje pristup uslugama zavoda za zapošljavanje putem online portala.

Users: for citizens, for business users
Security level: (1) low security level

ePorezna

ePorezna omogućuje poreznim obveznicima upravljanje podacima, predaja obrazaca, podnošenje zahtjeva, izdavanja potvrda, zaprimanje akata i druge porezne usluge.

Users: for citizens, for business users
Security level: (1) low security level

e-Pristojbe

e-Pristojbe omogućavaju podnošenje Zahtjeva za izračun iznosa pristojbe i/ili naknade te plaćanje zahtjeva pred javnopravnim tijelima, uključujući i plaćanje unaprijed ili putem elektroničke usluge.

Users: for citizens, for business users
Security level: (1) low security level

e-Savjetovanja

Aplikacija e-Savjetovanja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Users: for citizens, for business users, za javnu upravu
Security level: (1) low security level

e-Zahtjev za izdavanje vodopravnih akata

Uslugom se omogućava podnošenje zahtjeva Hrvatskim vodama za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i za korištenje voda, pod pretpostavkama propisanim člancima 165. i 169. ovoga Zakona o vodama sukladno Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata.

Users: for citizens, for business users
Security level: (1) low security level

Jedinstvena informacijska točka - Sustava katastra infrastrukture

Jedinstvena informacijska točka (JIT) Sustava katastra infrastrukture (SKI) je aplikativno rješenje koje omogućava korisnicima izdavanje javnih isprava i podataka te pretraživanje metapodataka i prostornih podataka katastra infrastrukture. Putem JIT-a SKI omogućeno je predavanje geodetskog elaborata infrastrukture u nadležni katastarski ured na pregled i potvrđivanje elektroničkim putem te pretraživanje, zaprimanje i distribucija obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima i eksport obavijesti vlasnicima/upraviteljima infrastrukture za objavu na njihovim web stranicama.

Users: for citizens, for business users
Security level: (1) low security level

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Usluga omogućava predaju zahtjeva za Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak u svrhu zasnivanja radnog odnosa, ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, za ostvarivanje mirovinskih, zdravstvenih i prava osoba s invaliditetom ili za ostale svrhe. Po obradi, uvjerenja se šalju u Korisnički pretinac osobe.

Users: for citizens, for business users
Security level: (1) low security level