Kako koristiti usluge u sustavu e-Građani

Sustav e-Građani na siguran i pouzdan način omogućava pristup i korištenje elektroničkih usluga.

Za korištenje elektroničkih usluga u sustavu e-Građani potrebno je posjedovati jednu od vjerodajnica (sredstvo prijave u sustav).

Ako imate elektroničku osobnu iskaznicu (eOI), korisnik ste internet bankarstva pojedinih banaka, elektroničkih servisa, student, djelatnik visokog učilišta ili djelatnik u zdravstvu već posjedujete vjerodajnicu.

Popis vjerodajnica uključenih u Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav – NIAS koje vam omogućavaju prijavu nalazi na Listi prihvaćenih vjerodajnica.

Kako pristupiti elektroničkoj usluzi?
Elektroničkim uslugama u sustavu e-Građani možete pristupiti odabirom usluge u izborniku Dostupne e-usluge u sustavu e-Građani ili odabirom usluge putem Osobnog korisničkog pretinca.
Nakon što odaberete željenu uslugu (klikom na naziv usluge) , sustav vas preusmjerava na Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS)  gdje vam se nudi lista prihvatljivih vjerodajnica kojima je moguće utvrđivanje vašeg elektroničkog identiteta. Odabirom i unosom podataka vjerodajnice, NIAS utvrđuje vaš elektronički identitet (OIB, ime i prezime) te ga dostavlja usluzi koju želite koristiti.

Kojom vjerodajnicom mogu pristupiti elektroničkoj usluzi?
Svaka elektronička usluga u sustavu e-Građani zahtijeva određenu  razinu sigurnosti  pri autentifikaciji korisnika. Sustav NIAS prilikom prijave na pojedinu uslugu nudi korisniku na izbor samo one vjerodajnice koje udovoljavaju minimalno traženoj razini sigurnosti.
 
Kako otvoriti Osobni korisnički pretinac?
Ukoliko se prijavljujete prvi put, klikom na 'Kreiraj Osobni korisnički pretinac' i prihvaćanjem uvjeta korištenja kreira se vaš Osobni korisnički pretinac.
Nakon uspješnog kreiranja vašeg Osobnog korisničkog pretinca, svaki sljedeći put prijavljujete se klikom na  'Prijavite se', pri čemu vas sustav preusmjerava na NIAS gdje vam se nudi lista vjerodajnica kojom je moguće izvršiti prijavu u 'Osobni korisnički pretinac'.
Osobni korisnički pretinac dostupan je i kao aplikacija za mobilne uređaje na platformama AndroidiOS (za iPhone i iPad) te Windows Phone

Dodatne informacije o sustavu e-Građani.