Izjava o pristupačnosti - pretinac.gov.hr i Osobnog korisničkog pretinca

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište https://pretinac.gov.hr/
 
Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište https://pretinac.gov.hr/  djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Djelomično se koriste elementi HTML5
  • Djelomično tekst nije prikazan kao slikovna datoteka
  • Djelomično slike, grafovi i dijagrami sadrže tekstualni opis
  • Djelomično je sadržaj poveznica jasno opisan
  • Sadržaj poveznica je djelomično opisan
  • Djelomično se koristi zadovoljavajuća veličina ikona
  • Ne postoji mogućnost uključivanja opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta
  • Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom
  • Ne postoji opcija promjene kontrasta na stranici
  • Nije osiguran alternativni zvučni opis informacije

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta sjedište https://pretinac.gov.hr/  korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@rdd.hr
 
Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.