Sloboda pružanja usluga u Hrvatskoj

Sloboda pružanja usluga ne smije se ograničavati unutar Unije za državljane s poslovnim nastanom u drugim državama članicama

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, ishođenja odobrenja i obveznog članstva u profesionalnom tijelu.
 
U tom slučaju, šalje se e-poštom izjava nadležnom tijelu putem kojega su propisani specifični sektorski uvjeti za djelatnosti u području usluga i profesija u Hrvatskoj.
 
Premda registracija poslovnog nastana nije obvezna, potrebno je pribaviti Osobni identifikacijski broj za poslovni subjekt, a ovisno o načinu poslovanja i vrijednosti izvršenih poslova i PDV ID broj.